Till innehållet

Cirkus för hopp och styrka

Projektet drivs av: Clowner utan Gränser

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i asylprocessen, asylsökande barn och deras vårdnadshavare samt personal på boenden och i mottagarsystemet.

Målgruppen för projektet är ensamkommande minderåriga som befinner sig i asylprocessen, asylsökande barn och deras vårdnadshavare samt personal på boenden och i mottagarsystemet. I projektet skapas aktiviteter som syftar till att ta tillvara på den kapacitet och kreativa vilja som målgruppen har och som stärker deras sociala förmågor och möjligheter att utvecklas. De aktiviteter som planeras är föreställningar, workshops och cirkusträning. För barn och deras vårdnadshavare genomförs aktiviteter som blir ett stöd i den situation de befinner sig i och i den framtid de har tillsammans.

Inom ramen för projektet skapas metoder, aktiviteter och lekfulla övningar för personal som arbetar i mottagarsystemet för att på ett bra sätt kunna hantera mötet med målgruppen. Samtliga metoder ska vara uppbyggda på ett sätt som är enkelt för deltagarna att ta till sig.

Efter projektets slut kommer metodmaterialet tillsammans med aktivitetsbeskrivningarna att finnas att laddas ned direkt från projektets hemsida.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-11-11.