Till innehållet

Cirkus för hopp och styrka

Projektet drevs av: Clowner utan Gränser

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i asylprocessen, asylsökande barn och deras vårdnadshavare samt personal på boenden och i mottagarsystemet.

Målgruppen för projektet är ensamkommande minderåriga som befinner sig i asylprocessen, asylsökande barn och deras vårdnadshavare samt personal på boenden och i mottagarsystemet. I projektet skapas aktiviteter som syftar till att ta tillvara på den kapacitet och kreativa vilja som målgruppen har och som stärker deras sociala förmågor och möjligheter att utvecklas. De aktiviteter som planeras är föreställningar, workshops och cirkusträning. För barn och deras vårdnadshavare genomförs aktiviteter som blir ett stöd i den situation de befinner sig i och i den framtid de har tillsammans.

Inom ramen för projektet skapas metoder, aktiviteter och lekfulla övningar för personal som arbetar i mottagarsystemet för att på ett bra sätt kunna hantera mötet med målgruppen. Samtliga metoder ska vara uppbyggda på ett sätt som är enkelt för deltagarna att ta till sig.

Efter projektets slut kommer metodmaterialet tillsammans med aktivitetsbeskrivningarna att finnas att laddas ned direkt från projektets hemsida.

Efter projektet

Projektet ledde till att 53 spelningar i 14 län för asylsökande barn och deras vårdnadshavare. Totalt har 2 530 barn och vårdnadshavare varit med om föreställningarna. Efterföljande cirkusträning har genomförts vid 43 tillfällen, med fokus på att stärka banden mellan deltagarna, och 969 barn och ungdomar har deltagit. Aktiviteterna har gett deltagarna verktyg för att motverka stress och oro och bidragit till skratt samt stärkt banden mellan barn och vårdnadshavare.

Projektet har genomfört 31 stycken utbildningar för 434 personer som har en profession i vilken de möter målgruppen till exempel socialtjänsten, bostadsförmedlare till nyanlända, kuratorer, familjepedagoger, verksamma inom ideell sektor. Projektet har utvecklat ett metodmaterial för dem som möter målgruppen i sin profession. Genom material och utbildning har deltagarna bland annat fått nya verktyg att använda i sitt arbete.

Verksamheten lever vidare genom metodmaterialet som fortsatt kan användas och spridas till personer som arbetar med målgruppen. Clowner utan gränser erbjuder aktörer och organisationer som arbetar med målgruppen den utbildning som har utvecklats i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-09-14.