Till innehållet

Cirkus Gaming

Projektet drevs av: Flamman Socialt förebyggande Centrum

Beskrivning av projektet

Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka spelberoende bland barn och unga.

Flamman ungdomarnas hus i Malmö ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka spelberoende bland barn och unga. Projektet ska även stärka kunskapen om beroendemekanismerna inom spelindustrin bland vårdnadshavare och andra viktiga personer runt målgruppen.

Målet är att ge alla barn och unga som spelar dataspel förutsättningar att skaffa sig ett hälsosamt spelande.

Projektet drivs i nära samverkan med Spelberoendes förening, Sociala resursförvaltningen i Malmö och Lunds universitet.

Efter projektet

Yrkesverksamma runt målgruppen, målgruppen själva och vårdnadshavare har träffats, diskuterat och lärt sig om hälsosamma digitala spelsituationer. Tydligt metodmaterial har tagits fram som kan utgöra grund för framtida samtal kring hälsosamt spelande. Föreningen har byggt upp lokala nätverk i fem kommuner med aktörer runt målgruppen och frågan. Projektet fick delvis ställa om pga pandemin och flera fysiska konferenser blev istället digitala.

Verksamheten lever vidare genom metodmaterial som sprids kostnadsfritt genom föreningen och dess samverkansparter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Resurscenter Safe Space Malmö

    Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

  • Unga mot extremism - Skåne och Blekinge

    Projektet syftar till att utveckla ungas inkludering i det förebyggande arbetet kring våldsbejakande extremism i alla kommuner i Skåne och Blekinge.

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

Sidan uppdaterades 2022-07-07.