Till innehållet

Cityidrott

Projektet drevs av: Landskrona idrottens samorganisation (LISA)

Beskrivning av projektet


Syftet med projektet är att stärka, engagera och utbilda ungdomar till förebilder, volontärer och ledare. Vi vill även bidra till att ge ungdomar i Landskrona en meningsfull fritid genom att erbjuda dem olika aktiviteter att prova på, leda och delta i. Bakgrund Landskrona har under lång tid haft problem med ökad arbetslöshet, barnfattigdom och integration. Ett utanförskap bland unga leder lätt till frustration och kan ta sig uttryck i skadegörelse och kriminalitet. När man är en del av en helhet är det inte lika självklart att man hamnar där. Genom att välja ungdomar från utsatta förhållande och lyfta de genom utbildningar, ansvar och gemensamma värderingar så lyfter de sig själva och därmed staden. Då får vi per automatik fram stolta ambassadörer som kan föra detta vidare och bli förebilder. När man ges möjlighet att delta trots att man inte har språk, ekonomi eller föreningskultur med sig skapar vi även förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare. Om våra ungdomar efter sin tid hos oss kan beskriva i sitt CV att de har lärt sig arbeta i grupp, värderingsarbete och vara trygga ledare, som respekterar individen som den är, så blir ungdomarna mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Målet med vår satsning är att skapa unga ledare och volontärer som kan leva och verka i Landskrona som ambassadörer och förebilder. Vi vill hitta en modell som gör att ungdomar i Landskrona dels stannar längre inom föreningslivet och som bidrar till att föra ungdomar närmare arbetslivet. Våra mål för projektet som helhet är följande: • Rekrytera och utbilda minst 30 stycken ungdomar till ungdomsledare under 2015 • Rekryter och utbilda minst 60 stycken ungdomar till ungdomsledare under en treårsperiod • En grupp på minst 30 ungdomar (7:or) igång och aktiva innan årsskiftet (2014-15) • Verksamheten skall vara igång för 7:or, 8:or och 9:or till hösten 2016 • Minst 140 stycken aktiva deltagare inom projektet hösten 2016 Våra mål för ungdomarna som deltar i aktiviteterna är följande: • Öka barnens självkänsla, sin tro på sig själv och sin förmåga • Förbättra deras förmåga att samarbeta • Förbättra barnens förståelse för etik och moral, rätt och fel • Att barnen har en förändrad attityd gentemot sig själva och andra (förbättrad social förmåga) • Att skapa en bättre gemenskap och sammanhållning bland ungdomar i Landskrona Våra mål för ungdomarna som skall utbildas till ledare är följande: • Ge de erfarenhet av att planera och leda olika grupper och aktiviteter • Lyfta fram ungdomar från sämre förhållande till ambassadörer för Landskrona Stad och dess föreningsliv • Ge ungdomar ansvar och förtroende • Öka ungdomarnas självkänsla, tro på sig själv och sin förmåga

Projektet är en utveckling av Cityidrottens grundorganisation som handlar om att ta hand om barn och ungdomar mellan 6-13 år. På sikt ser vi introduktionen av ungdomsledare som ett sätt att ta hand om fler ungdomar och ge de en meningsfull fritid utan att kostnaderna ökar. Genom att rekrytera engagerade och drivande ungdomar som redan är inofficiella ledare i samhället (både bra och dåliga förebilder) och ge dem verktygen och möjligheten att använda detta till någonting positivt menar vi kommer gynna Landskrona som stad på sikt. Genom ansvar och tillit kommer våra ungdomsledare att växa som personer och medborgare samt fungera som utmärkta förebilder för våra yngre i staden.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Landskrona

Liknande projekt

  • Uppdrag Ninjas

    Uppdrag Ninjas arbetar för att utbilda, inspirera och engagera unga för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter genom de arbetssätt som…

  • Hela spelaren

    Projektet syftar till att använda fotboll som verktyg för att skapa social utveckling och integration för ungdomar i Skellefteå, både svenskfödda…

  • Ett enat Kristinehamn

    IFK Kristinehamn Fotboll ska skapa och etablera en nybörjarverksamhet för nyanlända barn och ungdomar där deltagarna utvecklas sportsligt, socialt…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.