Till innehållet

Civilsamhället i samverkan - Ett föreningsliv för alla

Projektet drevs av: Bollnäs Simsällskap

Beskrivning av projektet

Projektet ska engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet och meningsfull fritid. Föreningslivet ska bli mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar för att skapa integration.

"Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla" är ett projekt som syftar till att engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till att vara mer fysiskt aktiva och att ha en meningsfull fritid. Syftet är också att göra föreningslivet mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar för att på så sätt skapa integration i Bollnäs. Projektet kommer att genomföra aktiviteter, arrangemang och skapa mötesplatser. De ideella föreningarna ska tillsammans erbjuda en bred palett av prova på-aktiviteter, som är gratis och utan krav på förkunskaper eller egen utrustning. Planerade aktiviteter är bland annat dans, slöjd och fotboll. Ett kalenderverktyg kommer utvecklas för koordinera och marknadsföra prova-på-aktiviteterna. Tillsammans med ett nybildat föreningsungdomsråd ska projektet genomföra tre till fyra ungdomsanpassade arrangemang per år. De har olika teman och utformning, som bestäms av målgruppen genom bland annat föreningsungdomsrådet. Arrangemangen ska omfatta en dag och vara relativt koncentrerade till en plats, med ett övergripande tema. Ett större arrangemang på tre-fyra dagar med minst 4000 deltagare ska hållas under projekttiden. Ett antal mötesplatser ska utformas i projektet.

Projektet bedrivs i samverkan mellan ideella organisationer, Bollnäs kommunen, Bollnäs Bostäder med flera.

Efter projektets slut är ambitionen att verksamheten fortsätter i föreningarna med stöd av Bollnäs kommun.

Efter projektet

Projektet ledde till bildandet av Föreningsalliansen som är ett föreningsnätverk med syfte att utveckla samverkan och förutsättningar för föreningsliv och civilsamhälle i Bollnäs.

Projektet har inneburit en kraftsamling från såväl föreningsliv som kommunen. Projektet har startat och samordnat en mängd olika initiativ, aktiviteter och verksamheter. Under projekttiden har man startat Fritidsbanken i Bollnäs som är en aktiv fritidsbank med över 1000 utlåningar per år och som gör skolturnéer och finns på flera platser där de behövs. Man har samordnat föreningars prova-på-verksamheter så att barn lättare upptäcker föreningsverksamheten. Man har initierat en mängd olika aktiviteter för barn och unga i Bollnäs som parafotboll, nattfotboll, lovaktivteter, ”Lilla Champions league”. Man har stöttat föreningar med ledarskapsutbildningar, föreläsningar, föreningsfrukostar med mera. Man har också kunnat stötta föreningar på olika konkreta sätt, bland annat har en cykelteknikbana färdigställts, ungdomar kan spela gratis tennis på utomhusbanor vid vissa tider, och det erbjuds skejt-skola och utomhusinnebandy. Med feriearbetande ungdomar har man kunnat erbjuda sommarlovsaktiviteter. När det inte har funnits lokala föreningar har man tagit hjälp av nationella förbund.

Verksamheten lever vidare i nybildade Föreningsalliansen med stöd av Bollnäs kommun.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i juni 2021.

Liknande projekt

  • Fitness Assistant

    Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga…

  • Tala om tystnad

    Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn…

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.