Till innehållet

Clownmedicin

Projektet drevs av: Glädjeverkstan - Clownmedicin

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att tillföra ett barnperspektiv inom vuxenvården.

Genom clownmöten skapas positiva minnen i familjer där en förälder ges palliativ vård i hemmet. Projektet hoppas kunna förebygga psykisk ohälsa hos anhörigbarnen. Målgruppen är i första hand barn upp till 12 år. Utöver besök i hemmet under vårdtiden arrangerar projektet, efter att föräldern gått bort, uppföljande kaféträffar för familjerna. Erfarenheterna samlas i en metodbeskrivning som sprids av Glädjeverkstan och via Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Berätta, leka, läsa

    BERÄTTA, LEKA, LÄSA är ett samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med 1-, 2- och 3-åringar i kommunerna i Västmanlands,…

  • Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen

    Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen  är en utveckling av Trygga Möten konceptet som riktar sig till barn och ungdomar. Vi…

  • Barn som inte leker

Sidan uppdaterades 2020-06-02.