Till innehållet

Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och förvärvad hjärnskada

Projektet drivs av: Clownmedicin-Glädjeverkstan

Beskrivning av projektet

I projektet utvecklas en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och som ofta upplever isolering då de inte längre är berättigade till daglig verksamhet.

Fokus ligger på digitala möten då dessa skapar utrymme att nå många personer i målgruppen, men återkommande gör clownerna även fysiska besök hos brukarna. En central grupp att arbeta med under projektet är den personal som dagligen finns i målgruppens närhet. Projektet genomförs i Stockholm respektive nordvästra Skåne.

Beviljat belopp

5 636 228 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

5 636 228 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

  • Friluftsliv för psykisk hälsa

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades 2023-01-16.