Till innehållet

Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och fördärvad hjärnskada

Projektet drivs av: Clownmedicin-Glädjeverkstan

Beskrivning av projektet

I projektet utvecklas en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och som ofta upplever isolering då de inte längre är berättigade till daglig verksamhet.

Fokus ligger på digitala möten då dessa skapar utrymme att nå många personer i målgruppen, men återkommande gör clownerna även fysiska besök hos brukarna. En central grupp att arbeta med under projektet är den personal som dagligen finns i målgruppens närhet. Projektet genomförs i Stockholm respektive nordvästra Skåne.

Beviljat belopp

5 636 228 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

5 636 228 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades 2022-10-05.