Till innehållet

Coachprojektet

Projektet drevs av: Personskadeförbundet RTP

Beskrivning av projektet

Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

Personskadeförbundet RTP ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade. Syftet med projektet är att personer som nyligen förlorat en kroppsdel och är mitt i livet ska kunna träffa en person med egen skadeerfarenhet som ska hjälpa personen med coachning och att vara en förebild. I projektet ska en utbildning och lämplighetsprövning utformas. Kunskap som personer fått genom egen skadeerfarenhet ligger till grund för utbildningen.

Verksamheten ska efter projektets slut ingå i RTP:s ordinarie verksamhet. Projektet ska samarbeta med lämpliga vårdaktörer, som ska bistå med information till patienter och med kunskap.

Efter projektet

Projektet ledde till att RTP Personskadeförbundet har byggt upp en coachverksamhet och kan erbjuda förebildscoacher för personer som står inför eller nyligen har blivit amputerad. Det finns ett nätverk bestående av 45 utbildade förebildscoacher runt om i landet.

Man samarbetar med ortopedtekniska verkstäder, gåskolor, rehabiliteringscenter och vårdavdelningar som riktar sig till personer med en amputation. På en del orter kan vårdkontakten hjälpa till med matchning och i andra fall är det RTP som hjälper till med att komma i kontakt med en förebildscoach. Träffarna kan vara fysiska, digitala eller att man ringer varandra.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

Sidan uppdaterades 2021-12-27.