Till innehållet

Coachprojektet 2.0

Projektet drivs av: Personskadeförbundet RTP

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

Modellen har hittills erbjudit personer som står inför en amputation eller nyligen ha blivit amputerad coachning av någon med liknande erfarenhet. I projektet ska man utveckla modellen så att den passar fler målgrupper.

Personer med ryggmärgsskada kommer till en början att vara i fokus genom det nära samarbete man ska ha med vårdgivare och brukarorganisationer för den målgruppen. I arbetet med att utvidga verksamheten till en ny målgrupp ska projektet identifiera skillnader och likheter mellan målgrupperna för att kunna utveckla konceptet så att det kan fungera oavsett funktionsnedsättning.

Modellen innehåller utbildning för nya förebildscoacher samt en organisation för rekrytering och matchning.

Efter projektet slut kommer Personskadeförbundet RTP tillsammans med samarbetsorganisationer att fortsätta bedriva verksamheten.

Beviljat belopp

2 970 044 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

2 970 044 kronor

Projektets tidstatus

87%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Coachprojektet

    Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

  • Peer Support

Sidan uppdaterades 2023-02-21.