Till innehållet

Community Art Lab Sweden

Projektet drivs av: Livet Bitch! Scenkonst

Beskrivning av projektet

Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Community Art Lab Sweden (CALS) är en nationell digital plattform vars syfte är att sammanföra den unga svenska community art-rörelsen och samla konstnärliga verk där unga är medskapare. Plattformen vill även utbyta metoder, erfarenheter och kunskaper mellan unga lokala communities, professionella kulturutövare och institutioner. Med utgångspunkt i aktuella frågeställningar undersöker ungdomar i lokala konstnärliga processer det som berör målgruppen just där, just nu och genom CALS får verken nationell spridning. CALS samlar även nätverk som möjliggör fortsatta kontakter och samverkan mellan unga kulturskapare och professionella inom området.

Livet Bitch! Scenkonst i Södertälje organiserar arbetet med aktörer i sin region samt sköter den nationella samordningen. Vidare finns det en samverkanspart i vardera landsändan i söder, väster och norr som ansvarar för nätverksbygge och samordning på sina respektive orter. Dessa är CommunityKulturCentrum i Skåne, Producentbyrån i Göteborg och Ung Scen Norr i Norrbotten.

Verksamheten överlever genom att samverkansparterna driver arbetet vidare på sina olika platser i landet samt genom att de gemensamt ansvarar för det fortsatta samarbetet inom nätverket och med den digitala plattformen. Livet bitch! Scenkonst i Södertälje har huvudansvaret för den fortsatta förvaltningen av den digitala plattformen samt samordningen av nätverket.

Beviljat belopp

8 622 927 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 622 927 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Gnesta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-14.