Till innehållet

Community X - Tillsammans är vi starkare

Projektet drevs av: Danceculture Dansförening

Beskrivning av projektet

Community X ska skapa ett nytt dansnätverk för och av ungdomar i västra Sverige med det övergripande syftet att ungdomar med meningsfull sysselsättning ska känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap.

Projektets övergripande syfte är att med meningsfull sysselsättning ska ungdomar känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap. Det vill man göra genom att starta upp totalt nio danskompanier/danscommunitys i nio kommuner i västra Sverige under tre år. Genom ett nyligen genomfört pilotprojekt i Alingsås och Uddevalla, har man tagit fram en metod, skaffat erfarenheter och skapat kontakter och nätverk. Man vänder sig till ungdomar upp till 25 år, många gånger ungdomar som lämnat kulturskolans verksamhet och nu vill gå vidare, eller ungdomar som blivit inspirerade av andra ungdomar i lokala eller regionala föreställningar. Projektidén bygger på att medlemmar ur Dance Culture besöker aktuell projektkommun där man utbildar, stödjer och startar upp en danscommunity. Man arrangerar kurser och events, stödjer, hjälper och coachar lokala eldsjälar, man kopplar ihop de med andra danscommunitys. Ungdomarna får möjlighet att medverka i lokala och regionala arrangemang, inte minst i den årliga dansfestivalen i Göteborg, GBG Dance Festival. Inför projektstarten har föreningen startat ett samarbete med No Limits och Share music, två organisationer som bedriver rullstolsdans för personer med funktionsnedsättning. Idén är att samverka vid arrangemang och workshops bland annat.

Målet är att etablera en ny ungdomsrörelse med dansens uttryck som grund, parat med idrottens spänningsmoment och konkurrens. Community X ska vara en länk mellan kulturen och verkliga behov hos ungdomar och ge en struktur för den som är ung att se en väg att förverkliga sig själv inom kulturen. Projektet ska bidra till att utveckla starka, smarta och självständiga individer oavsett individuella förutsättningar–samt att ge ungdomarna kunskap om kultur/dansens gemenskap och hälsofrämjande effekter.

Efter projekttidens slut har de nio nya danscommunityn vuxit sig så starka att de med visst stöd av Bilda, Region Väst, det nya dansnätverket samt hemkommunen kan stå på egna ben.

Community X är ett projekt för ökad delaktighet i kulturlivet som ungdomar själva har efterfrågat och tillsammans med Twisted feet, som är en del av Dance Culture dansförening, nu tagit fram en struktur för utifrån ungdomarnas egna önskemål. Community X har därför växt fram ur ett naturligt behov hos ungdomar i ständig utveckling och dialog med dem som utför verksamheterna.  Projektet vänder sig till alla ungdomar oavsett förutsättningar, detta resulterar i att varje danscommunity blir unikt och skräddarsydd efter de lokala behoven. Dansen är viktig för projektet men det sociala engagemanget är lika viktigt. Ungdomarna motiveras i lika hög grad av dansare från Twisted Feet som av varandra inom projektet för att vidareutvecklas både som dansare och som människor. 

Community X är ett projekt av Dance Culture/Twisted Feet med treårigt stöd av Arvsfonden. Community X har flera viktiga samarbetspartners på varje ort. Det är lokala arrangörer, lokala konsulenter, studieförbund, lokala skolor och ortens företrädare för kommuner som vill arbeta aktivt med ungdom och vara med i bygget av framtidens folkrörelse. Till exempel Kulturkalaset inom Göteborg, Bilda, Region Väst, Kultur Ungdom, Scenkonstguiden och No Limits med flera. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Mölndal

Liknande projekt

  • Passion for climate

    Projektet Passion for Climate ska skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang.  

  • Nybyggnation av roddanläggning på fastigheten Åran 2 i Mölndals kommun

    Projektet ska utveckla föreningens verksamhet dels genom att skapa förutsättningar för den befintliga barn- och ungdomsverksamheten att bedriva…

  • Unga Kris Power

    Unga KRIS Power riktar sig till ungdomar/ vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.