Till innehållet

Compoz – det ljudande rummet

Projektet drevs av: Musikcentrum Öst

Beskrivning av projektet

I projektet skapar personer med intellektuella funktionsnedsättningar ljud, rörelse och text. Materialet installeras på Audiorama och besökare kommer genom sin rörelse locka fram fragment av det samlade materialet för att skapa ett eget verk. 

I projektet vill vi hitta en modell för att arbeta tillsamman med målgruppen på en hög konstnärlig nivå. För att få fram ett bra material utmanar vi deltagarna och tillsamman går vi in i en konstnärlig process. Projektet är indelat i tre olika konstnärliga områden där Kapellet arbetar musikaliskt med deltagarna, Audiorama dramaturgiskt med texter och koreograf Anna Källblad med rörelse. Allt material samlas och katalogiseras för att installeras på Audiorama med en teknik som kommer göra det möjligt för besökaren att skapa egna verk utifrån sin egen rörelseförmåga. 

I stället för att vara mottagare är målgruppen i projektet Compoz medskapare i en process som leder till publika möten där även publiken blir medskapare till nya verk som innehåller musik, text och ljud genom sina egna rörelser. Genom att utforma en metod och utveckla en teknik som också dokumenteras, skapas en modell som har obegränsade utvecklingsmöjligheter. Under det tredje året av projektet planeras en rikstäckande turné där besökare över hela Sverige ska ges möjlighet att besöka projektet. 

Hela projektet bygger på delaktighet då det är målgruppen som är konstnärerna. Det krävs utmaningar om man som individ ska utvecklas. Att deltagarna ges tid till spela en bra ton, eller utveckla en text eller hitta en rörelse som man tidigare inte har kunnat göra. Genom det arbetet, arbetar vi just nu fram ett konstnärligt material som är grunden för installationen på Audiorama.

Compoz är ett samarbete mellan fem olika verksamheter. Vi har gått samman för att vi tillsammans vill arbeta med målgruppen på en konstnärlig hög nivå. Audioramas specifika rum och tekniska möjligheter ger möjlighet till spännande möte mellan deltagare och koreograf Anna Källblads arbete med rörelse – kropp – ord – ljud/musik, Kapellets erfarenhet oh arbete med att skapa egna instrument, ljud och musik samt Medis5:s konstnärliga arbete som utgår från ordet och texten. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2021-05-06.