Till innehållet

Creative Point

Projektet drivs av: Svensk Live - Unga Arrangörsnätverket

Beskrivning av projektet

Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

Genom deltagarstyrda evenemang, seminarier och utbildningar samlas kunskap och erfarenheter som blir utgångspunkt för reflektion och debatt kring allas möjlighet till kulturskapande och delaktighet i kulturarrangemang. Projektet tillhandahåller en scen som fungerar som en yta där kulturaktörer får testa och utveckla tillgängligt arrangörskap samt bli certifierade inom området.

Projektet tar fram kurser och utbildningar i projektledning och tillgängligt arrangörskap för yrkesutbildningar, kulturarbetare och eventarrangörer samt utvecklar ett mentorskapsprogram för personer med funktionsvariation som vill arbeta inom fältet.

Efter tre år kommer projektet att fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten i föreningarna Svensk Live - Unga Arrangörsnätverket respektive Arrangörer Utan Hinder och finansieras genom försäljning av utbildningar, arrangemang och expertis.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Techformance

    Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar…

  • Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

    Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

  • Ung Kulturarrangör

    Projektet ska utveckla en modell för hur en organisation kan generationsväxla genom att ungdomar själva äger och driver evenemang och tar ansvar för…

Sidan uppdaterades 2022-10-31.