Till innehållet

Creative Point

Projektet drevs av: Svensk Live - Unga Arrangörsnätverket

Beskrivning av projektet

Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

Genom deltagarstyrda evenemang, seminarier och utbildningar samlas kunskap och erfarenheter som blir utgångspunkt för reflektion och debatt kring allas möjlighet till kulturskapande och delaktighet i kulturarrangemang. Projektet tillhandahåller en scen som fungerar som en yta där kulturaktörer får testa och utveckla tillgängligt arrangörskap samt bli certifierade inom området.

Projektet tar fram kurser och utbildningar i projektledning och tillgängligt arrangörskap för yrkesutbildningar, kulturarbetare och eventarrangörer samt utvecklar ett mentorskapsprogram för personer med funktionsvariation som vill arbeta inom fältet.

Efter tre år kommer projektet att fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten i föreningarna Svensk Live - Unga Arrangörsnätverket respektive Arrangörer Utan Hinder och finansieras genom försäljning av utbildningar, arrangemang och expertis.

Efter projektet

Projektet har utvecklat och etablerat ett mentorskapsprogram samt utbildningar inom projektledning och arrangörskap på Yrkeshögskolan och hos externa eventarrangörer. Verksamheten lever vidare genom försäljning av kurser och föreläsningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i maj 2023.

Liknande projekt

  • Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

    Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

  • Techformance

    Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar…

  • Musik på Gården

    Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten,…

Sidan uppdaterades 2024-01-15.