Till innehållet

Cultural Impact on Fashion

Projektet drivs av: Changers Hub

Beskrivning av projektet

Changers Hub ska tillsammans med näringslivet, utbildningsinstitutioner och andra nyckelaktörer inom modeindustrin skapa förutsättningar för målgruppen, unga personer upp till 25 som vuxit upp med minst två kulturer, att ta sina intressen för mode vidare till utbildning och arbetsmarknaden.

Projektet ska ta fram en plattform för lärande som syftar till att vägleda, entusiasmera och bidra med kontaktytor. Målet är att medverka till mångfald i en bransch som har svårt att rekrytera unga personer från utsatta områden men även från glesbygd. Genom projektet byggs en naturlig mötesplats där professionella aktörer kan inspirera och dela med sig av kunskap till målgruppen. På plattformen ska målgruppen även ta fram en utbildning som fokuserar på olika aspekter av modeindustrin. I samverkan med folkbildningen ska studiecirklar sprida metoden till områden där målgruppen finns representerad men även till andra, inom modeindustrin, marginaliserade grupper.

Efter projektet ska plattformen drivas av föreningen i samverkan med Botkyrka kommun. Studiecirklar kommer att erbjuds genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

5 993 967 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

5 993 967 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Botkyrka

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-10.