Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Cyberhjärta

Projektet drivs av: Funkibator Öst Ideell Förening

Beskrivning av projektet

Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med funktionsnedsättning till ökad fysisk aktivitet och social träning.

Personal inom habilitering, rehabilitering, sjukvård, personlig assistans med mera ska erbjudas inspiration och utbildning om de möjligheter som finns. Projektet ska resultera i ett antal tekniska lösningar, en distansutbildning och en webbplats för personal och brukare. Efter avslut förvaltas webbplatsen av Funkibator ideell förening. Projektets resultat tas om hand av funktionshindersrörelsen samt inom Studieförbundet Vuxenskolans kursverksamhet.

Efter avslutat projekt

Projektet ledde till utvecklandet av ny träningsmetodik kopplad till de tekniska lösningarna. Metodiken har, tillsammans med utbildningsmoduler, paketerats i spridnings- och säljbara produkter som presenteras på webbplatsen.

Verksamheten fortsätter genom att tjänster erbjuds i form av träning, utbildningar, föreläsningar, expertrådgivning och vägledning. Teknikparken kommer löpande att uppgraderas genom att mer kraftfulla komponenter och fler spel köps in. Funkibator driver själva den fortsatta verksamheten tillsammans med samverkansparterna. Finansieringen sker genom Växjö kommun, Region Kronoberg, Socialstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan med flera.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-07-03.