Till innehållet

Dalakulturens teater - tradition och samtid som modern internationell marionetteater

Projektet drevs av: Föreningen Himlaspelet

Beskrivning av projektet

Elever vid Leksands folkhögskola och Sätergläntan ska sätta upp en marionetteaterföreställning som visas för kommunens samtliga grundskolor. Intresserade grundskoleelever får därefter möjlighet att gå kurser i marionettspelets alla delar.

Projektet startar med att elever på Leksands folkhögskola och Sätergläntan (Institutet för slöjd och hantverk) arbetar med att sätta upp föreställningen Himlaspelet i form av en marionetteaterföreställning sommaren och hösten 2017. Föreställningen kommer därefter visas för kommunens samtliga grundskolor. De grundskoleelever som blir intresserade får då möjlighet att gå kurser i marionettspelets alla delar, tillverkning av dockor och spelteknik.

Målet är att eleverna producerar minst 2-3 olika pjäser per år, som de själva har gjort dockor till, framför dockornas rörelser, är deras röster och där de själva har skrivit manus. Målgrupper är barn, unga, svenska ensamkommande samt döva eller hörselskadade elever på Västanviks folkhögskola där marionetteater blir en ny teaterform för målgruppen.

Ambitionen är att verksamheten efter projektets slut kommer bestå av en autonom marionetteaterverksamhet med tillhörande egentillverkade scenografi och marionetter, en ensemble, en repertoar, samarbetspartners och en inarbetad krets av skolor, fritidsgårdar och teatrar.

Efter projektet

Projektet ledde till att dock- och marionetteater och relaterade verksamheter (kurser, workshops och föreställningar) har bedrivits med och för inom och utom skolan, för barn och unga, döva, invandrare och flyktingar, samt med och för vuxna från andra konst och konsthantverksområden. En ensemble spelar inför publik och fortsätter att arbeta med undervisning och utbildning mot skola och offentlighet. De nya föreställningarna bidrar till och blir en integrerad del av en repertoar. Projektet har därmed i sitt slutskede försett projektdeltagarna med den organisation, kompetens, nödvändiga materiella förutsättningar och naturliga efterfrågan som är förutsättningen för en ny ekonomiskt självbärande kulturaktör i regionen, marionetteatern.

Verksamheten fortsätter i Leksands kulturskolas regi som ett kursutbud för kommunens ungdomar.

 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Leksand

Liknande projekt

  • Unga Västanå

    Projektet ska utveckla en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik.

  • Barnens Skulpturpark på Rosengård

    I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i…

  • scen:se

    Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för…

Sidan uppdaterades 2021-11-12.