Till innehållet

Dansa mitt liv

Projektet drivs av: Föreningen Sverige Berättar

Beskrivning av projektet

Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland annat dansterapi och vill med sin verksamhet på äldreboenden utmana föreställningen om vad dans är och vilka som utför den.

Projektet ska utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsvariationer. Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsvariationer på äldreboenden samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

Ett av de främsta målen är att ta fram en digital plattform som enkelt kan användas som flexibelt verktyg med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad. Projektet ska skapa plattformens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsvariationer på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i en digital dansbank. Aktiviteterna ska genomföras enskilt, i grupp och genom generationsmöten, vilka möjliggörs i samarbetet med förskola och unga yrkesdansare.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av olika aktiviteter och övningar där äldre rör på sig och dansar, enskilt, i grupp eller tillsammans med förskolebarn. Vidare togs en digital dansplattform fram på vilken resultaten är fritt tillgängliga för alla.

Verksamheten lever vidare genom att övningarna nu används i verksamheter för äldre. Vidare har en ny ekonomisk förening bildats som tillsammans med Sverige Berättar driver verksamheten vidare, förvaltar och underhåller den digitala plattformen samt sprider resultaten. Verksamheten finansieras bland annat genom olika säljuppdrag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

I ett rum sitter tre träningsklädda kvinnor på varsin stol. Alla sträcker upp armarna ovanför huvudet, samt sträcker ut benen framför sig. Kvinnorna tittar mot en datorskärm, där andra tränande människor syns på skärmen.

Här pågår ett digitalt, interaktivt träningspass med ett äldreboende i Borås. Fotograf: Fredrik Mikaelsson

Utomhus sitter en kvinna på en stol och håller händerna på huvudet. Framför henne sitter äldre personer som också håller händerna på huvudet.

Danspass utomhus. Fotograf: Emma-Linn Carlberg

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Liknande projekt

  • Scenen är mitt liv!

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

  • Lyssna till mitt öga!

    Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut…

Sidan uppdaterades 2023-03-03.