Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Dansa mitt liv

Projektet drivs av: Föreningen Sverige Berättar

Beskrivning av projektet

Hur kan dans bidra till glädje och ökat välmående bland äldre med funktionsvariationer? Projektet Dansa mitt liv tar avstamp i forskning om bland annat dansterapi och vill med sin verksamhet på äldreboenden utmana föreställningen om vad dans är och vilka som utför den.

Projektet ska utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsvariationer. Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsvariationer på äldreboenden samt öka intresse, förståelse och tillgänglighet för dansens mångsidighet och breda användningsområde.

Ett av de främsta målen är att ta fram en digital plattform som enkelt kan användas som flexibelt verktyg med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass, vilket också säkerställer projektresultatens överlevnad. Projektet ska skapa plattformens innehåll genom att prova och utvärdera olika metoder av danspass med äldre med funktionsvariationer på äldreboenden och därefter med hjälp av filmer, ljudfiler, bilder, symboler och texter föra samman utvalt material i en digital dansbank. Aktiviteterna ska genomföras enskilt, i grupp och genom generationsmöten, vilka möjliggörs i samarbetet med förskola och unga yrkesdansare.

Efter projekttiden kommer den digitala plattformen att finnas fritt för att användas nationellt på äldreboenden eller annan verksamhet där målgruppen deltar, samt för privat bruk.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

I ett rum sitter tre träningsklädda kvinnor på varsin stol. Alla sträcker upp armarna ovanför huvudet, samt sträcker ut benen framför sig. Kvinnorna tittar mot en datorskärm, där andra tränande människor syns på skärmen.

Här pågår ett digitalt, interaktivt träningspass med ett äldreboende i Borås. Fotograf: Fredrik Mikaelsson

Utomhus sitter en kvinna på en stol och håller händerna på huvudet. Framför henne sitter äldre personer som också håller händerna på huvudet.

Danspass utomhus. Fotograf: Emma-Linn Carlberg

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-03-22.