Till innehållet

Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Beskrivning av projektet

Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell funktionsnedsättning utveckla sin pedagogiska förmåga i att coacha och leda andra i dansimprovisation.

Genom projektet ska målgruppen utvecklas och ges ökade möjligheter att synas inom kulturområdet, vilket även kan komma att leda till fler arbetstillfällen. Projektet etablerar nya dansgrupper som leds av de nya coacherna. Det metodmaterial som tas fram förvaltas och sprids av Studieförbundet Vuxenskolan. Verksamheten lever vidare med stöd av Stockholms stad.

Efter projektet

Projektet ledde till utvecklandet av en metod för dansimprovisation av, med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden arbetar med öppna dansträningar och har även ledarutbildningar för personer ur målgruppen som själva vill leda dansgrupper. Handledningsmaterial har tagits fram i såväl skrift som film.

Verksamheten lever i första hand vidare inom Studieförbundet Vuxenskolan, såväl i Stockholm som på andra håll i landet, samt inom ramen för det nätverk som bildats under projekttiden. Metodmaterial och studiecirklar förvaltas och sprids av Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • KulturBYRÅkraterna

    Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en…

Sidan uppdaterades 2022-01-14.