Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Där vänskap och kultur skapas

Projektet drivs av: Kulturskolan Norrköping

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt intresse för musik, teater, dans och poesi/scentext i syfte att öka integrationen i kommunen.

Utöver det vill man stärka mötesplatsen genom att fokusera på arrangörskap, där ungdomar 15-25 år, ska få lära sig hur man går från projektidé till färdig produktion. Bland de mål man satt upp för projektet är att 150 ungdomar ska vara aktiva i arrangörskap inom sina genrer. Arrangörsnätverk ska skapas inom alla genrer.

Projektet kommer att drivas av Kulturskolan i samverkan med bland andra Norrköpings fritidsgårdar och Sensus Norrköping. Utöver dessa parter finns såväl lokala, regionala som nationella kulturorganisationer.

I projektet planerar man att erbjuda fem halvtidstjänster till ungdomar.

Efter projekttiden planeras för att verksamheten ska införlivas i fritidsgårdarnas, kulturskolans och Sensus ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Norrköping
Sidan uppdaterades 2020-09-25.