Till innehållet

Där vänskap och kultur skapas

Projektet drevs av: Kulturskolan Norrköping

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt intresse för musik, teater, dans och poesi/scentext i syfte att öka integrationen i kommunen.

Utöver det vill man stärka mötesplatsen genom att fokusera på arrangörskap, där ungdomar 15-25 år, ska få lära sig hur man går från projektidé till färdig produktion. Bland de mål man satt upp för projektet är att 150 ungdomar ska vara aktiva i arrangörskap inom sina genrer. Arrangörsnätverk ska skapas inom alla genrer.

Projektet kommer att drivas av Kulturskolan i samverkan med bland andra Norrköpings fritidsgårdar och Sensus Norrköping. Utöver dessa parter finns såväl lokala, regionala som nationella kulturorganisationer.

I projektet planerar man att erbjuda fem halvtidstjänster till ungdomar.

Efter projekttiden planeras för att verksamheten ska införlivas i fritidsgårdarnas, kulturskolans och Sensus ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utvecklade ett öppet ungdomsdrivet kulturhus för unga 15-25 år. Stage Skandia har införlivats i fritidsgårdarnas verksamhet och bemannas efter projektet av fritidsledare med kompetens inom musik, teknik, poesi, dans och arrangörskap. Man håller öppet 3-5 kvällar i veckan och erbjuder, utöver kulturutövande, teman som rollspel och bakning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Pengar!

    I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation…

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

Sidan uppdaterades 2023-06-27.