Till innehållet

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

Projektet drevs av: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)

Beskrivning av projektet

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Syftet med DATE är att särskilt uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Det övergripande målet med DATE är att skapa förändring av attityder genom att erbjuda ett lärmaterial för elever där de får möjlighet att lära sig om människors olika förutsättningar och hur vi kan skapa miljöer som bjuder in och är till för alla. Materialet ska kunna användas som en del av likabehandlingsarbetet genom den ordinarie undervisningen. Vår vision är en skola där elever oavsett funktionssätt känner sig bekväma med sin situation, och deltar fullt ut i skolverksamheten. DATE kommer lanseras 2014 och erbjudas fritt till alla skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.