Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

Projektet drivs av: Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)

Beskrivning av projektet

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Syftet med DATE är att särskilt uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Det övergripande målet med DATE är att skapa förändring av attityder genom att erbjuda ett lärmaterial för elever där de får möjlighet att lära sig om människors olika förutsättningar och hur vi kan skapa miljöer som bjuder in och är till för alla. Materialet ska kunna användas som en del av likabehandlingsarbetet genom den ordinarie undervisningen. Vår vision är en skola där elever oavsett funktionssätt känner sig bekväma med sin situation, och deltar fullt ut i skolverksamheten. DATE kommer lanseras 2014 och erbjudas fritt till alla skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.