Till innehållet

DATE - Nya målgrupper

Projektet drevs av: Handikappförbunden

Beskrivning av projektet

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

Projektet ska tillsammans med elever och lärare ta fram material för förskolan, årskurs 1-3 samt gymnasiet som motsvarar det material som Handikappförbunden i det tidigare Arvsfondsprojektet ”DATE” tagit fram för klasserna 4-9. Såväl det nya som det tidigare materialet kommer att ingå i ”Tillgänglighetspaketet” som erbjuds av SPSM. Materialet utgår från den tillgänglighetsmodell som SPSM tagit fram. Genom materialet kan barn och elever lära sig om, praktisera och agera för en tillgänglig skolmiljö. Även lärarhandledningar tas fram. Materialet omfattar hela tillgänglighetsbegreppet och är ett verktyg för skolans arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, likabehandling samt målen i skolans kurs- och läroplan.

Syftet med projektet är att bidra till en tillgänglig lärmiljö i förskolan och skolan för barn och elever med funktionsnedsättning.

Det övergripande målet för projektet är att skapa tre barn- och elevaktiva material om likabehandling och tillgänglighet för målgrupperna:

  • Förskolan
  • Grundskolan år F-3
  • Gymnasieskolan
Målen med materialen:
  • Barn och elever ska få lära sig om tillgänglighet i lärmiljöer.
  • Barn och elever ska få möjlighet att vara delaktiga i likabehandling- och tillgänglighetsarbetet.
  • DATE-materialen ska vara verktyg för att arbeta med attityder och värderingar om tillgänglighet och funktionella olikheter hos barn, elever och pedagoger.

DATE-materialen kommer ingå i Tillgänglighetspaketet som erbjuds av Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM och Handikappförbunden för ökad tillgänglighet på förskolor och skolor. Förutom DATE-materialen ingår SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och distansutbildningen Så gör vi det möjligt. Tillgänglighetspaketet förvaltas av Specialpedagogiska skolmyndigheten och går att beställa utan kostnad.

I arbetet med DATE-materialen kommer flera målgrupper göras delaktiga. Barn och elever kommer vara delaktiga i testning, användning och utvärdering av materialet. Vi kommer även söka barn och unga för att vara med som experter och bidra med berättelser om tillgänglighet. Berättelserna ska ingå som en del av materialen och kommer utgöra en viktig del av spridningen av DATE. Pedagoger, skolledare, elevhälsan och annan personal på pilotverksamheterna kommer under projektets gång ha en viktig roll i utveckling, testning, användning och utvärdering av materialen. En del av de engagerade pedagogerna kan spela en viktig roll i spridningsarbetet av materialen.   Vi kommer bjuda in till dialog- och nätverkssamtal som en del av projektets process i utveckling och spridning. Då kommer vi vända oss till andra yrkesgrupper på skolor som elevhälsa och skolledning. Vi kommer också söka representanter från myndigheter och organisationer inom skola och likabehandling.

Projektet kommer främst ha samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vi kommer också ha ett nära samarbete med tre förskolor, tre grundskolor och tre gymnasieskolor. De kommer främst att delta i utvecklingen av materialen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.