Till innehållet

De offentliga arbetsgivarnas ansvar. DOA

Projektet drevs av: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län

Beskrivning av projektet

Syftet med DOA är att offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning. DOA är ett samarbetsprojekt mellan HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad. 

Syftet med projektet är offentliga verksamheter i Skåne ska anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i ökad omfattning.  Enligt erfarenheter från projektet SIA och andra undersökningar är offentliga arbetsgivare inte så bra på att anställa personer med funktionsnedsättning. Även om det officiellt finns ambitioner hos offentliga verksamheter att anställa personer med funktionsnedsättning finns det ett tyst och outtalat motstånd som hindrar det från att ske.  Projektet riktar sig främst till personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som har sjuk- eller aktivitetsersättning och är under 45 år. Denna grupp består av cirka 10 000 personer i Skåne. Antalet personer inskrivna på Arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som inte har arbete är ungefär 11 000 i Skåne. 

Projektets sekundära målgrupp är tjänstemän och politiker i kommuner och myndigheter i Skåne. 

Nyskapande och utvecklande med projektet

HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad tar en helhetssyn på problematiken att få ut människor med funktionsnedsättning i arbete. Det handikappolitiska påverkansarbetet kopplas till ett direkt stöd, vilket vi tror kan vara den idé som öppnar upp för anställningar av projektets målgrupp.

Målet är att

 • kommuner eller i Skåne lokaliserade myndigheter ska nyanställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga.
 • anpassa metodiken i Supported employment för offentliga arbetsgivare.
 • kartlägga orsaker till det motstånd och diskriminerande barriärer som ofta ställs upp vid anställning av människor ur målgruppen.

Kartläggning och uppvaktning

Kartläggning av statisk inom området funktionsnedsättning och arbete i Skånes kommuner. 

Tjänstemän och politiker i offentliga verksamheter uppvaktas och

 informeras om projektet, fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning och får ett erbjudande om samarbete och stödåtgärder. 

Rekrytering, förberedelse och anställning Om en offentlig verksamhet tackar ja till ett samarbete får verksamheten tillgång till stödåtgärder. Dessa är bl.a. rekrytering, matchning av sökande, anpassning av arbetsplats, information  och stöd till arbetsplatsen och introduktion av arbetstagaren samt förslag till utveckling av personalpolicy mm. 

Den offentliga verksamheten kan välja en, flera eller alla stödåtgärder.

Kartläggning av motståndet Under de ovanstående delarna kommer motståndet att studeras och under år 2 

undersökas djupare. Intervjuer med personer som har upplevt både hindrande och främjande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Detta kommer ses utifrån två perspektiv, både från personen som har en funktionsnedsättning och från arbetsgivarens sida. 

Efter projekttidens slut De anställningar som projektet levererat lever vidare. Vi tror även att vi lägger grunden för att fler personer med funktionsnedsättning kommer få arbete i framtiden. Detta eftersom tidigare undersökningar visar att om en arbetsgivare har tidigare erfarenhet av att ha en person med funktionsnedsättning som anställd är det lättare för den arbetsgivaren att anställa fler. En del kommuner kommer att ändra sina personalpolicys till att vara mer positiva till att rekrytera personer med funktionsnedsättning inom sin verksamhet.  För Furuboda Arbetsmarknad kommer verksamheten efter projektets slut bli en konsulttjänst, som kan erbjudas kommuner och myndigheter som en betaltjänst (till självkostnadspris eftersom Furuboda är en ideell förening). De unika kunskaperna kommer att dokumenteras så att de kan användas både av alla som arbetar med att stödja målgruppen till arbete och anställning. Ett projekt som detta kan definitivt föra upp arbetsmarknadsfrågorna på agendan för funktionshinderfrågor för en lång tid framåt.

Spridning och dokumentation

För att sprida information om projekt DOA kommer presentationer om projektet att göras vid olika tillfällen. Informationsblad om projektet kommer även att delas ut. 

Projektet kommer att dokumenteras genom projektrapporten som görs varje år. Arvsfondens community, HSO Skånes hemsida, facebook och utskick gjorda av HSO Skåne kommer även användas för dokumentation och spridning.

Deltagare från SIA-projektet har varit med och diskuterat projektets upplägg. Representanter från HSO Skåne och Furuboda Arbetsmarknad har informerat och inhämtat synpunkter från samordningsförbuden i Skåne samt informerat Kommunförbundet Skånes direktör om projektplanerna. Projektet har också diskuterats med företrädare för Skånes kommuner, Försäkringskassans verksamhetsområdeschef för södra Sverige och Arbetsförmedlingens chef för rehabiliteringen. De stödjer alla projektet och ser det som angeläget. 

Projekt DOA (De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar) är ett samarbetsprojekt mellan HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan) i Skåne och Furuboda Arbetsmarknad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

 • Fungera Mera

  Projektet Fungera Mera syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i…

 • Föreningsservice i Helsingborg

  Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med…

 • Safe Skills (tidigare Safetour)

  Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

Sidan uppdaterades 2021-02-11.