Till innehållet

Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

Projektet drevs av: Sveriges Ungdomsråd

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

Genom att stödja ungdomars intresse för politik och retorik ska de våga och vilja ta plats i debatten. Projektet vill locka fler ungdomar till engagemang, men även stötta de som redan är engagerade. Ungdomar ska få träning i debatteknik och retorik, delta i debattävlingar och få möjlighet till personlig coachning. Flera olika material kommer att tas fram inom projektet, vilka kommer att kunna användas i och utanför skolundervisningen. Projektet genomförs inledningsvist med gymnasieelever i åk 2 i Stockholmsområdet, och under senare del av projektet också nationellt. Under projekttiden samarbetar Sveriges Ungdomsråd med Kulturhuset Stadsteatern (Forum/Debatt), Sveriges Elevkårer och gymnasieskolor.

Efter projektet

Debattspelen har förbättrat deltagarnas självförtroende och stärkt ungdomar i att bättre kunna uttrycka sina åsikter. Totalt har cirka 180 elever (60% flickor) gått Debattspelen, inklusive gruppspel, slutspel och träningsläger. Projektet har även tagit fram boken ”Talets makt” som finns att beställa kostnadsfritt hos föreningen för ungdomar under 25 år.

Beställ boken "Talets makt" hos Sveriges ungdomsråd

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i augusti 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i augusti 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

  • APPropå rasism

    Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2022-09-02.