Till innehållet

Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

Projektet drivs av: Sveriges Ungdomsråd

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

Genom att stödja ungdomars intresse för politik och retorik ska de våga och vilja ta plats i debatten. Projektet vill locka fler ungdomar till engagemang, men även stötta de som redan är engagerade. Ungdomar ska få träning i debatteknik och retorik, delta i debattävlingar och få möjlighet till personlig coachning. Flera olika material kommer att tas fram inom projektet, vilka kommer att kunna användas i och utanför skolundervisningen. Projektet genomförs inledningsvist med gymnasieelever i åk 2 i Stockholmsområdet, och under senare del av projektet också nationellt. Under projekttiden samarbetar Sveriges Ungdomsråd med Kulturhuset Stadsteatern (Forum/Debatt), Sveriges Elevkårer och gymnasieskolor.

Efter projektet

Debattspelen har förbättrat deltagarnas självförtroende och stärkt ungdomar i att bättre kunna uttrycka sina åsikter. Totalt har cirka 180 elever (60% flickor) gått Debattspelen, inklusive gruppspel, slutspel och träningsläger. Projektet har även tagit fram boken ”Talets makt” som finns att beställa kostnadsfritt hos föreningen för ungdomar under 25 år.

Beställ boken "Talets makt" hos Sveriges ungdomsråd

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i augusti 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i augusti 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-09-02.