Till innehållet

Delaktighet och Stöd

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade föräldraskapet diskuteras.

Att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga och få utökad makt i sitt liv. Att föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning ska bli erkända och uppmärksammade i sitt omsorgsansvar.

Projektet skapar mötesplatser där det delaktighet, självbestämmande och "det utökade" föräldraskapet står i centrum.

 • Vi ordnar samtalskvällar, föreläsningar och workshops för målgrupperna.
 • Vi deltar på konferenser och håller seminarier till professionella.
 • Vi syns i media och debatter.

Genom våra medsökande och samarbetspartner kommer projektet att leva vidare i deras ordinarie verksamheter. Erfarenheterna sprids genom de personer som har varit med samt i skrivna forum; brev, hemsidor och liknande.

Genom deltagande i referensgrupp, expertgrupp och workshop är målgrupperna med i projektplaneringen.


 • Anhörigas Riksförbund
 • RBU Göteborg
 • FUB – föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • DHR Göteborgsavdelningen (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)
 • Göteborgs moské
 • Göteborg islamic center
 • Göteborgs stad/Örgryte Härlanda
 • Västra Götalandsregionen LaSSe brukarstödcenter
 • Göteborgs stad/Lots för barn med funktionsnedsättnin
 • HSO (Handikappförbunden)
 • Göteborgs stad/projekt 16-25
 • Lundby församling
 • Bräcke Östergårds kamratförening
 • Anne-Marie Stenhammar. Utredare, föreläsare
 • Personlig koordinator Projekt Bräcke Diakoni
 • Puzzlet Projekt Bräcke Diakoni
 • Föreningen 22q11
   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.