Till innehållet

Dellen modellen

Projektet drevs av: Föreningen Staffansgården

Beskrivning av projektet

Dellenmodellen gör möjligt till människor med olika handikapp att utbilda sig att vara värdar i en ny typ av segelbåt; katamaran med vinge. Staffansbåten blir en 8 meter lång motorsegelkatamaran med plats för 10 personer.

Idag finns ingen verksamhet på orten där personer med funktionsnedsättningar kan få komma ut med en unik funktionsnedsättningsanpassad båt på sjöar i Hälsingland, Hudiksvalls kommun. Genom detta 3-åriga samarbetsprojekt ska detta bli möjligt och nya verksamheten som vi kallar för ”Dellenmodellen” ska fokusera på guidade turer på Dellensjöarna med föreningen Staffansgården i Delsbo, som kommer äga och ansvara för nya verksamheten genom samordningsuthyrningen av Staffansbåten. Personer med funktionsnedsättningar kommer att få ta del av kompetensutveckling/utbildning för Dellenmodellen i projektet genom bl.a. sjösäkerhet, värdskap genom att lära sig ta emot och guida gäster, att lära sig hur man seglar och styr Staffansbåten.

Staffansbåten blir en 8 meter lång motorsegelkatamaran med plats för 10 personer som ska användas som ett verktyg i den nya unika verksamheten i samarbete med våra samarbetspartners. Personer med funktionsnedsättning och personal kommer att kunna bidra till bygget genom att bl.a. tillverka textilier för inredningen och vissa möbler och andra detaljer till båten under första året när båten byggs. Det blir som en del av utbildningen i Dellenmodellen där planering och praktik kombineras med teorikurser. Verksamheten på kort sikt kommer efter projektets avslut att ha en egen fungerande verksamhet som i första hand sker under maj-juni-juli och augusti. Målsättningen på längre sikt är att få en verksamhet som sträcker sig även under höstmånaderna september, oktober och till slut även på vintern. På vintern uppställd på eller nära isen. En bas som kan användas som ett utflyktsmål i sej eller finnas i närheten med en viktig funktion, toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning. All eventuell vinst går oavkortat till verksamheten för att gagna målgruppen. För att marknadsföra nya verksamheten mot organisationer, kommuner, företag och föreningar som jobbar med målgruppen, kommer bl.a. omvärldsbevakningar att göras under projekttiden. 

Mål efter projektets avslut Mål 1: Att minst 5 guidade båt turer genomförs per år på Dellensjöarna där personer med funktionsnedsättningar är värdar på båten. Mål 2: Att Dellenmodellen blir ett gott exempel och eftertraktad så att minst 4 kurser per år hålls där personer med funktionsnedsättningar medverkar. Mål 3: Att minst 50 personer med funktionsnedsättning kommer på studiebesök per år från samarbetspartners, andra skolor, organisationer som jobbar med funktionshindrade eller har något funktionshinder, och tittar eller provar båten. Mål 4: Att nya verksamheten står på egna ben genom intäkter från de guidade båt turerna, demonstration/visning av Staffansbåten samt från sponsorer. Att även verksamheten ökar till en i princip åretruntverksamhet från år 2018 och framåt .

Verksamhetens ny och uppstart sker under ordnade former och med kvalité. Personer med funktionsnedsättning samt personal kommer därför att få delta på utbildning genom högskolekurser via Södertörns Högskola i Flemingsberg för att lära sig mer om turism inom besöksnäringen, historia och kultur kring Dellensjöarna samt natur och miljökunskap. I denna utbildning ingår också sjösäkerhet och geologilära och grundläggande fiskekunskaper som kommer att gå som fristående kurser genom Studieförbundet Bilda Gävle Dala

Samarbetspartnerna i projektet är Staffansgården (28 personer med funktionsnedsättningar/bybor), Södertörns Högskola i Flemingsberg, Svenskt Marintekniskt Forum, DellenCat, Studieförbundet Bilda Gävle Dala, Grön Omsorg (8 stycken personer med funktionsnedsättningar), Bromangymnasiets Särskola i Hudiksvall (45 personer med funktionsnedsättningar), Hudiksvalls bruksminnen, Lin & Lo Turismutveckling, Dellenkultur, Iggesunds Bruks Sociala Fond, Kjell Dahlberg och Destination Glada Hudik, Design AB och Funkoform.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Delsbo

Liknande projekt

  • Aktivitetspark, skatepark utomhus

    Björkparken Delsbo vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX.

  • Music Passion

    Projektet syfte är att skapa en metod och en arbetsform med hjälp av musik för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer…

  • Funkisprojektet

    Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar.   

Sidan uppdaterades 2020-06-02.