Till innehållet

Delta i kultur & hälsa

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Örebro

Beskrivning av projektet

Projektets ska öka kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet samt stärka egenmakten för personer över 13 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning. I första hand pågår projektet i Nora kommun, men mot slutet av projekttiden sprids arbetet över hela landet. Huvudfokus är att anpassa Studiefrämjandets cirkelledar- och arrangörsutbildningar till målgruppen, så att målgruppen själv ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSS-verksamheten och dess personal.

Utbildningarna kommer att finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet och materialet ska spridas nationellt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Liknande projekt

  • Tillbyggnation av padelhall på Bikupan 18 i Nora kommun

    Projektet syftar till att bygga en padelhall med två banor, i anslutning till den befintliga tennisanläggningen där omklädningsrum finns.

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.