Till innehållet

Demokrati - På mina villkor

Projektet drevs av: Föreningen Projektor

Beskrivning av projektet

Ett projekt som ska hjälpa unga som är mellan 16-25 att göra skillnad. Det kan handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje, överraska våra medmänniskor, sprida budskap, kampanja, arrangera aktiviteter, eller något helt annat.

Vi vill hjälpa unga som är mellan 16-25 år att göra skillnad i Växjö. Vi vill dela med oss framgångsfaktorer till andra kommuner i Sverige för våra metoder har visat sig vara mycket uppskattade bland myndigheter och organisationer.

Konkret kommer projektet att genomföra workshops runt om på Växjös skolor, och genomföra flera arrangemang under projektet. Målet är att skapa en grym resurs i form av ett nätverk med unga i Växjö som både unga, vuxna, politiker, föreningar, arrangemang och aktörer kan använda för att enkelt kunna inkludera unga i verksamheten och ta del av alla olika perspektiv som finns hos unga idag. Vi har arbetat fram en metod som heter Demokratijakten där unga människor löser samhällsproblem som myndighter och organisationer har identifierat. Metoden har resulterat i lösningar och förslag på strategier för hur unga människor skulle vilja lösa lokala samhällsutmaningar.

Efter projektavslut fortsätter vi att sprida konceptet och metoden "Demokratijakten", Efterfrågan har visat sig ha nationell spridningseffekt då intresse har visats från flera kommuner runt om i Sverige. Ytterligare en Demokratijakt genomfördes våren 2014 efter projektets slut. Vi erbjuder nu konsulttjänster och vår metodbok. Material hittas på www.sip.se/demokratijakten

Projektet har samarbetat med Ungdomskontoret på Växjö kommun, ABF Södra Småland samt alla Växjös högstadie- och gymnasieskolor. Ungdomarna i Växjö har varit delaktiga och aktiva i utformningen av projeketets aktiviteter. Vi har utgått från deras frågor, perspektiv och behov när vi har genomfört workshops i hur unga kan påverka samhällsutvecklingen.

Projektet Demokrati – på mina villkor genomförs i samarbete med föreningen Grrl Tech och Växjö kommun – Gymnasieförvaltningen och Arbete och välfärd. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och pågår under 2011–2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Filmklubben

    Filmvisning för barn och unga i lokal samlingslokal hösten 2013

  • På ingång (f.d. SKOL+)

    Projektet handlar om att knyta samman nyanlända ungdomar med det fritids- och föreningsliv som finns i Växjö. ​Genom en meningsfull fritid blir det…

  • Re:Elin

    Projektet som drömmer om ett fredligt samhälle med plats för aktiva och skapande medborgare i alla färger, former och toner! Vi realiserar vår dröm…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.