Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Demokratiforum

Projektet drivs av: Elevernas riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial arbetsmiljön kan diskuteras mellan elever, lärare och övrig skolpersonal.

Projektet arbetar fram en ny metod för att skapa ett demokratiskt forum med dialog i fokus. Metodutvecklingen sker tillsammans med samarbetsskolor och en referensgrupp som består av aktörer från organisationer och myndigheter som omger skolan. Målet är att skapa ett forum där alla kan delta oavsett om man är rektor med lång erfarenhet eller elev på språkintroduktion. Metoden ska gå att använda på alla högstadier eller gymnasium. Med hjälp av handledningsmaterialet i form av en metodbok är målet att skolor själva ska kunna hålla i Demokratiforum.

Projektet kommer efter avslutad projektperiod att underhållas och administreras av Elevernas riksförbund. De kommer fortsättningsvis att stötta skolor i genomförandet av Demokratiforum.

Beviljat belopp

2 591 050 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

2 591 050 kronor

Projektets tidstatus

24%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-03-26.