Till innehållet

Demokratiforum

Projektet drivs av: Elevernas riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial arbetsmiljön kan diskuteras mellan elever, lärare och övrig skolpersonal.

Projektet arbetar fram en ny metod för att skapa ett demokratiskt forum med dialog i fokus. Metodutvecklingen sker tillsammans med samarbetsskolor och en referensgrupp som består av aktörer från organisationer och myndigheter som omger skolan. Målet är att skapa ett forum där alla kan delta oavsett om man är rektor med lång erfarenhet eller elev på språkintroduktion. Metoden ska gå att använda på alla högstadier eller gymnasium. Med hjälp av handledningsmaterialet i form av en metodbok är målet att skolor själva ska kunna hålla i Demokratiforum.

Projektet kommer efter avslutad projektperiod att underhållas och administreras av Elevernas riksförbund. De kommer fortsättningsvis att stötta skolor i genomförandet av Demokratiforum.

Beviljat belopp

2 591 050 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

2 591 050 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Mina områden

    Föreningen Unga Själar ska med projektet ge barn och unga i Stockholm verktyg att bryta den sociala och fysiska isoleringen i utsatta områden.

Sidan uppdaterades 2023-09-28.