Till innehållet

Demokratiklubb - från ord till handling

Projektet drevs av: Unga Örnars Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att demokratiklubbens träffar är slut.

Syftet är att skapa aktiva samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska yttranderätt och förslagsrätt. Projektet ska med andra ord lära och praktisera demokrati under hela projektettiden. Projektets slogan är Det är lättare att bygga demokratiska barn än att laga odemokratiska vuxna. Det är utifrån den övertygelsen som projektet tar sitt avstamp.

Unga Örnars projekt Demokratiklubb - från ord till handling har som mål att skapa en bas för ungas möjlighet till inflytande och öka sin kunskap om sina demokratiska rättigheter. Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att demokratiklubbens träffar är slut. Tanken med projektet är att ta vara på barnens engagemang och hjärtefrågor genom att stötta dem att driva sina frågor lokalt i kommunen på det sätt som de vill, learning by doing. Projektet har som aktivitetsmål att starta 48 demokratiklubbar på olika platser i Sverige, och engagera 480-720 barn och unga. Projektet kommer ta fram utbildningsmaterial och utbilda ledare ute i landet så att de själva kan hålla i Demokratiklubbar. Projektet kommer prioritera bruksorter och socioekonomiskt utsatta områden.

Metoderna kommer att implementeras och leva vidare inom organisationen, där demokratiklubbarna kommer utgöra en del av Unga Örnars ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Projektet kommer utgå från två metoder KASAM (känslan av sammanhang) och learning by doing för att verkligen säkerställa målgruppens delaktighet och inverkan på projektet.

Projektet är nationellt och kommer samarbeta med ABF, Kommunal och Hyresgästföreningen.

Efter projektet

Under projekttiden genomfördes 24 demokratiklubbar och 26 demokratiledare har utbildats. De har utformat en digital utbildningsplattform där nya demokratiledare kan genomgå en digital demokratiledarutbildning. Projektet har nått ut till sammanlagt 3 600 000 personer. Detta inkluderar vårdnadshavare, makthavare och barn. Inom projektet skapade de tillsammans med unga en kampanj om barns klagorätt. Som avslutning av projektet anordnades en 30 h lång konferens med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter, möjligheter och levnadsvillkor. Under projekttiden har de fått tre artiklar publicerade i riksmedia. Metoderna som utvecklades konkretiserades i även i ett brädspel och memory-spel. Spelen kommer att delas ut i Unga Örnars avdelningar. De räknar med att sälja ca 300 spel där vinsten kommer att öronmärkas för material och spridning av projektet.

Verksamheten lever vidare genom den digitala utbildning som förbereder nya ledare på att hålla demokratiklubbar i tillägg till de ledare som redan utbildads. Utbildningen kommer att marknadsföras inom Unga Örnar. Studiematerialet finns tillgängligt på demokratiklubb.se och är tillgängligt för allmänheten. Vem som helst kan ladda ner materialet och starta en demokratiklubb. Framför allt kommer demokratiklubben fortsätta marknadsföras inom Unga Örnar efter projektets slut, delvis genom nuvarande projektledare under resterande år 2021. Tidigare projektledare jobbar kvar som nationell samordnare inom Unga Örnar och ansvarar för att sprida information och uppdatera demokratiklubb.se. Samarbeten med Kommunal, ABF och Hyresgästföreningen har intensifierats tack vore projektet. Det har lett till att fler samarbeten, Unga Örnar är i dagsläget i flera nationella processer med dessa parter, bland annat framtagande av en nationell örnutbildning, digital utbildning kring barn och ungas säkerhet, planering av lägerverksamhet och flera andra projekt. Dessa samarbeten har även bidragit till att Unga Örnar som riksorganisation har växt och stärkt sitt varumärke.


Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Liknande projekt

  • Min Rätt - Din Roll

    Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad…

  • Förnyelselabbet - med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan

    Projektet ska genom en sammanhållen förnyelseprocess förbättra hur samhället som helhet svarar mot nyanlända barns och ungas behov.

  • Sprida kunskap

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Sidan uppdaterades 2021-12-23.