Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Demokratiklubb - från ord till handling

Projektet drivs av: Unga Örnars Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att demokratiklubbens träffar är slut.

Syftet är att skapa aktiva samhällsmedborgare som lär sig använda sin demokratiska yttranderätt och förslagsrätt. Projektet ska med andra ord lära och praktisera demokrati under hela projektettiden. Projektets slogan är Det är lättare att bygga demokratiska barn än att laga odemokratiska vuxna. Det är utifrån den övertygelsen som projektet tar sitt avstamp.

Unga Örnars projekt Demokratiklubb - från ord till handling har som mål att skapa en bas för ungas möjlighet till inflytande och öka sin kunskap om sina demokratiska rättigheter. Projektet vill ge unga en möjlighet till inflytande och demokratiska verktyg i deras närområde som de kan fortsätta att använda efter att demokratiklubbens träffar är slut. Tanken med projektet är att ta vara på barnens engagemang och hjärtefrågor genom att stötta dem att driva sina frågor lokalt i kommunen på det sätt som de vill, learning by doing. Projektet har som aktivitetsmål att starta 48 demokratiklubbar på olika platser i Sverige, och engagera 480-720 barn och unga. Projektet kommer ta fram utbildningsmaterial och utbilda ledare ute i landet så att de själva kan hålla i Demokratiklubbar. Projektet kommer prioritera bruksorter och socioekonomiskt utsatta områden.

Metoderna kommer att implementeras och leva vidare inom organisationen, där demokratiklubbarna kommer utgöra en del av Unga Örnars ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Projektet kommer utgå från två metoder KASAM (känslan av sammanhang) och learning by doing för att verkligen säkerställa målgruppens delaktighet och inverkan på projektet.

Projektet är nationellt och kommer samarbeta med ABF, Kommunal och Hyresgästföreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

E-post, projektledare
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-07-07.