Till innehållet

Demokratiodling

Projektet drevs av: Studiefrämjandet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska sedan spridas till fler områden.

Målgrupp är ungdomar i mellan 13-18 år, som idag saknar en självklar plats i det offentliga rummet och sammanhanget. Deltagarna ska genomgå en demokrati- ledar- och odlarutbildning samt få coachning, motivation och kunskap om hållbar utveckling, närmiljö, odling och samhälle. Målet är att under tre år utbilda 150 ungdomar och att 48 av dem ska sköta egna odlingslotter i sina bostadsområden samt hos Gula Villan i Alby. Tillsammans för man samtal, odlar och gör utmanande och roliga aktiviteter. Deltagarna kan senare i projektet fungera som ledare och ambassadörer för andra unga. Projektet ska bygga upp en hållbar samverkan med bostadsbolag, kommuner/stadsdelsnämnder och skapa metoder för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt. Projektet ska ta fram ett studiematerial och en handledning som Studiefrämjandet fortsättningsvis ska använda i sitt integrationsfrämjande arbete både i Stockholms län och i andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

  • Mitt Lugn

    Projektet ska träna gymnasieelever i verksamma stillhetsverktyg (mindfulnessövningar) som aktivt hjälper dem att hantera stress, skapa studiero och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.