Till innehållet

Demokratiodling

Projektet drivs av: Studiefrämjandet i Stockholm

Beskrivning av projektet

Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska sedan spridas till fler områden.

Målgrupp är ungdomar i mellan 13-18 år, som idag saknar en självklar plats i det offentliga rummet och sammanhanget. Deltagarna ska genomgå en demokrati- ledar- och odlarutbildning samt få coachning, motivation och kunskap om hållbar utveckling, närmiljö, odling och samhälle. Målet är att under tre år utbilda 150 ungdomar och att 48 av dem ska sköta egna odlingslotter i sina bostadsområden samt hos Gula Villan i Alby. Tillsammans för man samtal, odlar och gör utmanande och roliga aktiviteter. Deltagarna kan senare i projektet fungera som ledare och ambassadörer för andra unga. Projektet ska bygga upp en hållbar samverkan med bostadsbolag, kommuner/stadsdelsnämnder och skapa metoder för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt. Projektet ska ta fram ett studiematerial och en handledning som Studiefrämjandet fortsättningsvis ska använda i sitt integrationsfrämjande arbete både i Stockholms län och i andra delar av landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Killars röster om heder

    Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

  • Kompass

    Projektet ska stärka det förebyggande arbetet mot extremism och ta fram metoder för hur man pratar med och sprider information till unga om psykisk…

  • Kompis - Jag är bara en påse med pengar

    Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.