Till innehållet

Demokratiprojektet

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Kamraterna / IFK Umeå

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

Målet är att skapa en hållbar metod som stärker barnrättsperspektivet och som är anpassningsbar för föreningars olika förutsättningar. Målgruppen för projektet är föreningsaktiva barn och unga i åldrarna 7–18. Projektet kommer att arbeta för att denna grupp ska ta och tillåtas ta mer plats i beslutsprocessen.

Genom projektet ska man tillsammans med målgruppen skapa strukturer och utrymme –så kallade ungdomsråd – för unga att förmedla sina upplevelser, önskemål, frågeställningar och goda idéer kring sin fritidssysselsättning. Dessa strukturer ska fungera som det självklara sättet för målgruppen att påverka sin fritid och de ska bli en naturlig del av föreningens beslutsprocess. Samtidigt som ungas delaktighet och inflytande ökar så stärks också deras kunskaper om föreningsdemokrati.


I projektet samverkar man med bland andra Umeå universitet, RF-SISU och Rädda Barnen för att utveckla och sprida modellen. Efter projekttiden ska modellen kunna användas på bred front inom idrottsrörelsen, med hjälp av det startmaterial och stöd som tas fram.


Beviljat belopp

5 258 830 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Beviljat belopp

5 258 830 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2026.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Rörelserika offentliga anläggningar

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

  • Hälsopeppen

    Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2022-12-01.