Till innehållet

Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet drivs av: Fridhems folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Projektet Den Autodidakta Generationens Akademi ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet. Genom bland annat en labbgrupp som utvecklar pedagogiska metoder ska projektet ta fram och testa terminslånga pilotkurser. Resultaten från arbetet kommuniceras fortlöpande genom en talkshowserie på Youtube. En digital mötesplats skapas för att underlätta samordningsarbetet mellan de medverkande parterna. Skånes folkhögskolor i samverkan driver sedan plattformen och sprider resultaten till andra utbildningsanordnare.

Fridhems folkhögskola driver projektet i samverkan med ett antal skånska folkhögskolor och tillsammans med en grupp 18–25-åringar som ägnar mycket tid åt olika intressen inom vilka sociala nätgemenskaper spelar stor roll.

Efter projektet

Projektet ledde bland annat fram till Myllret som är en plattform och nationell innovationsmiljö för folkbildningen. Verksamheten fortsätter genom att Fridhems folkhögskola och föreningen Myllret förvaltar, implementerar, vidareutvecklar och sprider de koncept, labb, kurser och program som tagits fram inom projektet och som samlats i Myllret.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.