Till innehållet

Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet drivs av: Fridhems folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Projektet Den Autodidakta Generationens Akademi ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet. Genom bland annat en labbgrupp som utvecklar pedagogiska metoder ska projektet ta fram och testa terminslånga pilotkurser. Resultaten från arbetet kommuniceras fortlöpande genom en talkshowserie på Youtube. En digital mötesplats skapas för att underlätta samordningsarbetet mellan de medverkande parterna. Skånes folkhögskolor i samverkan driver sedan plattformen och sprider resultaten till andra utbildningsanordnare.

Fridhems folkhögskola driver projektet i samverkan med ett antal skånska folkhögskolor och tillsammans med en grupp 18–25-åringar som ägnar mycket tid åt olika intressen inom vilka sociala nätgemenskaper spelar stor roll.

Efter projektet

Projektet ledde bland annat fram till Myllret som är en plattform och nationell innovationsmiljö för folkbildningen. Verksamheten fortsätter genom att Fridhems folkhögskola och föreningen Myllret förvaltar, implementerar, vidareutvecklar och sprider de koncept, labb, kurser och program som tagits fram inom projektet och som samlats i Myllret.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa

    Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera…

  • Solidariskt entreprenörskap

    Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt…

  • Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv

    Projektet kommer att utveckla en ny metodik och nytt material för utveckling av språk, röst, kommunikation och lärande för ungdomar med…

Sidan uppdaterades 2021-07-08.