Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Den Autodidakta Generationens Akademi

Projektet drivs av: Fridhems folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

Projektet Den Autodidakta Generationens Akademi ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet. Genom bland annat en labbgrupp som utvecklar pedagogiska metoder ska projektet ta fram och testa terminslånga pilotkurser. Resultaten från arbetet kommuniceras fortlöpande genom en talkshowserie på Youtube. En digital mötesplats skapas för att underlätta samordningsarbetet mellan de medverkande parterna. Skånes folkhögskolor i samverkan driver sedan plattformen och sprider resultaten till andra utbildningsanordnare.

Fridhems folkhögskola driver projektet i samverkan med ett antal skånska folkhögskolor och tillsammans med en grupp 18–25-åringar som ägnar mycket tid åt olika intressen inom vilka sociala nätgemenskaper spelar stor roll.

Efter projektet

Projektet ledde bland annat fram till Myllret som är en plattform och nationell innovationsmiljö för folkbildningen. Verksamheten fortsätter genom att Fridhems folkhögskola och föreningen Myllret förvaltar, implementerar, vidareutvecklar och sprider de koncept, labb, kurser och program som tagits fram inom projektet och som samlats i Myllret.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-07-08.