Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Den Barnkonventionella lekplatsen

Projektet drivs av: Konstfrämjandet Bergslagen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet, samt hur miljöer med högre lekvärden skapas.

Målgruppen är barn upp till 12 år. Barnen deltar genom sina skolklasser, minst två av byggnationsprojekten sker med barn i grundsärskolan. I projektet byggs flera lekmiljöer tillsammans med barn i aktuella närområden och det blir också fokus på frågor om balansen mellan lekvärde och säkerhet, samt vad som krävs för att konstnärliga processer ska bli ett självklart verktyg som systematiskt kan användas för att bygga och underhålla lekplatser i offentliga miljöer.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer däribland Örebro och Kumla kommun, samt kommunala bostadsbolag. Kunskaper och erfarenheter kommer att sammanställas i ett vägledningsdokument samt förmedlas genom ett flertal seminarium, workshops och studiebesök. Verktyg och metoder som utvecklas ska tillämpas av kommunerna i framtida byggnationer som rör barns lekmiljöer.

Beviljat belopp

4 720 287 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

4 720 287 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2021-07-07.