Till innehållet

Den Barnkonventionella lekplatsen

Projektet drivs av: Konstfrämjandet Bergslagen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att med konst och estetiska lärprocesser som verktyg utforska hur barn kan vara medskapare av lekmiljöer i det offentliga rummet, samt hur miljöer med högre lekvärden skapas.

Målgruppen är barn upp till 12 år. Barnen deltar genom sina skolklasser, minst två av byggnationsprojekten sker med barn i grundsärskolan. I projektet byggs flera lekmiljöer tillsammans med barn i aktuella närområden och det blir också fokus på frågor om balansen mellan lekvärde och säkerhet, samt vad som krävs för att konstnärliga processer ska bli ett självklart verktyg som systematiskt kan användas för att bygga och underhålla lekplatser i offentliga miljöer.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer däribland Örebro och Kumla kommun, samt kommunala bostadsbolag. Kunskaper och erfarenheter kommer att sammanställas i ett vägledningsdokument samt förmedlas genom ett flertal seminarium, workshops och studiebesök. Verktyg och metoder som utvecklas ska tillämpas av kommunerna i framtida byggnationer som rör barns lekmiljöer.

Beviljat belopp

4 720 287 kronor

Projektets tidstatus

95%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

4 720 287 kronor

Projektets tidstatus

95%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Hundra år i Sverige - En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn

    Projektet ska utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt…

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

  • Handboll Hjärta och Gemenskap

    Projektet syftar till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacke, samt år 2 och 3 även stadsdelarna…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.