Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

Projektet drivs av: Riksförbundet Hjärnkoll

Beskrivning av projektet

Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Riksförbundet Hjärnkolls syfte med projektet är att bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Projektets mål är att:

  • öka öppenheten kring och kunskapen om psykisk ohälsa bland personer som invandrat eller flytt
  • öka kunskapen och förbättra förståelsen hos organisationer, vårdgivare och myndigheter för vad det innebär för den psykiska hälsan att invandra eller fly.

Projektet bygger på att utbildade ambassadörer över 25 delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa och migration. Det kan handla om att prata med andra i samma situation och att informera och utbilda olika samhällsaktörer. Under det första projektåret fokuserar vi på att tillsammans med våra samarbetspartner hitta och samtala med ambassadörer.  

Den kunskap, material och de ambassadörer som utbildas ska inkluderas i Hjärnkolls ordinarie verksamhet och NSPHs nätverk.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-08-27.