Till innehållet

Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

Projektet drevs av: Riksförbundet Hjärnkoll

Beskrivning av projektet

Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Riksförbundet Hjärnkolls syfte med projektet är att bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Projektets mål är att:

 • öka öppenheten kring och kunskapen om psykisk ohälsa bland personer som invandrat eller flytt
 • öka kunskapen och förbättra förståelsen hos organisationer, vårdgivare och myndigheter för vad det innebär för den psykiska hälsan att invandra eller fly.

Projektet bygger på att utbildade ambassadörer över 25 delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa och migration. Det kan handla om att prata med andra i samma situation och att informera och utbilda olika samhällsaktörer. Under det första projektåret fokuserar vi på att tillsammans med våra samarbetspartner hitta och samtala med ambassadörer.  

Den kunskap, material och de ambassadörer som utbildas ska inkluderas i Hjärnkolls ordinarie verksamhet och NSPHs nätverk.

Efter projektet

Projektet ledde till att totalt 27 nyutbildade ambassadörer med egen erfarenhet av migration har genomfört 128 föreläsningar och nått ut till närmare 9000 personer. Av dessa räknades runt hälften ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration. Detta har bidragit till en ökad kunskap samt minskat negativa attityder och stigma kring psykisk hälsa. Ambassadörernas berättelser har bidragit till konkret förståelse om migrationsrelaterad stress, trauma, identitetsförlust, hur det är att börja om i ett nytt land, kulturella barriärer, hur man kan anpassa bemötandet och stödet med mera.

Verksamheten fortsätter genom att ambassadörerna ingår i Hjärnkolls ordinarie ambassadörsverksamhet. Deras berättelser och erfarenheter kommer att fortsätta att spridas genom föreläsningar och andra sammanhang. Materialet finns tillgängligt via Hjärnkolls webbplats.

Material från projektet på Hjärnkolls webbplats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2017 och avslutades i april 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

  Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

 • Stöd i vardagen

  Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar…

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

Sidan uppdaterades 2021-03-01.