Till innehållet

Den familjära integrationen - ett integrationsprojekt med unga i fokus

Projektet drevs av: Hedemora Rödakorsetkrets

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya metoder för att på ett effektivt och hälsofrämjande sätt samordna mottagande och etablering av den stora gruppen barn/unga och deras familjer som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd.

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att på ett effektivt och hälsofrämjande sätt kunna samordna mottagande och etablering av den stora gruppen barn/unga och deras familjer som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd. Målgruppen är nyanlända barn och unga i Hedemora med omnejd. För barn i familj vill Röda Korset arbeta med hela familjen. Inom ramen för projektet ska nya metoder för språkinlärning med motiverande inslag testas och utvecklas. Projektet vill även utveckla nya metoder för att tidigt kunna sätta in individanpassade insatser.

Efter projekttiden drivs verksamheten med sociala aktiviteter och mötesplatser vidare inom Röda Korset medan metoderna som tagits fram inom ramen för projektet kan spridas till övriga kommuner i Dalarna och i resten av landet.

Projektet genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen, Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv.

Efter avslutat projekt

Projektet har under åren med många asylsökande och nyanlända familjer i Hedemora erbjudit trygga mötesplatser och aktiviteter som skapat möten mellan etablerade och nyanlända, lett till språkträning och kunskaper om det svenska samhället, ökat tryggheten och tilliten och motivationen i lokalsamhällen, minskat passiviteten under asylperioden och i slutändan en bättre integration och självständighet bland både barn och föräldrar.

Projektet har anordnat barn och familjeaktiviteter i Långshyttan, Viksmanhyttan, Garpenberg och Hedemora centralort. Projektet har bland annat anordnat språkträning, familjestudiegrupper (med teman som kvinnor/män, föräldraskap), familjeaktiviteter och utflykter (bowling, skridskoåkning, äventyrsbad, besök i Älgparken, sommarkoloni med mera), Kost och hälsa med introduktion till motion och friluftsliv, matlagning, svampplockning, simundervisning- allt under rubriken ’Färdigheter för livet’.

Verksamheten fortsätter vid Röda Korsets mötesplatser i Hedemora och Långshyttan där aktiviteter som språkträning, mötesplatser, vägledning till asylsökande och nyanlända familjer lever vidare, till viss del genom volontärinsatser. Kontakter och samarbeten med föreningslivet samt offentliga aktörer i Hedemora lever också vidare och många av projektets samarbetsföreningar kommer även i fortsättningen att kunna erbjuda läger, fritidsaktiviteter etcetera. Röda Korset Hedemora sprider erfarenheterna från arbetet till Röda Korsetkretsar i hela landet samt söker medel via länsstyrelsen och Röda Korset nationellt för att kunna bedriva flera delar av verksamheten vidare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Hedemora

Liknande projekt

  • Föreningar för alla

    Projektet Föreningar tillsammans syftar till att etablera en arbetsmodell där enskilda personer, föreningsliv, näringsliv och myndigheter arbetar…

  • Nyanlända barn, idrott och inkludering

    Projektet syftar till att Bris och Riksidrottsförbundet gemensamt gör en satsning för att stärka idrottsledare och tränare i deras möten med unga i…

  • Skogskompisar - Natur och Integration i Östra Göteborg

    Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn i åldern 7-11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg för att motarbeta…

Sidan uppdaterades 2020-06-30.