Till innehållet

Den långa flykten och jag

Projektet drivs av: ASOV Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och konfliktdrabbade områden.

Syftet är att stärka målgruppen unga kvinnor och män genom att skapa trygga mötesplatser, organisering, samtal och kunskapsspridning kring jämställdhet, sexuella rättigheter och våldsförebyggande.

Målet är att nå totalt 300 unga med ett organiserat stöd som omfattar aktiviteter och metoder som samtalsgrupper, traumastöd och länkning till andra relevanta samhällsinsatser. Inom projektet kommer man även att erbjuda ledarskapsutbildning och andra aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Efter projektet ska ungdomarna ha organiserat sin verksamhet, en del har blivit ledare och verksamheten ska drivas vidare med stöd från ASOV Stockholm.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Skarpnäck

Liknande projekt

  • NKB Ung (tidigare Id Ung)

    NKB Ung skapar möten för och med unga i åldern 18-25 med syftet att främja integration och öka gemenskap på högskolor och universitet.

  • Integrationsarbete 1614 Kristianstad

    Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

  • Arbete RÄTT FRAM

    Projektet har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades 2020-06-03.