Till innehållet

Den långa flykten och jag

Projektet drevs av: ASOV Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och konfliktdrabbade områden.

Syftet är att stärka målgruppen unga kvinnor och män genom att skapa trygga mötesplatser, organisering, samtal och kunskapsspridning kring jämställdhet, sexuella rättigheter och våldsförebyggande.

Målet är att nå totalt 300 unga med ett organiserat stöd som omfattar aktiviteter och metoder som samtalsgrupper, traumastöd och länkning till andra relevanta samhällsinsatser. Inom projektet kommer man även att erbjuda ledarskapsutbildning och andra aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål.

Efter projektet ska ungdomarna ha organiserat sin verksamhet, en del har blivit ledare och verksamheten ska drivas vidare med stöd från ASOV Stockholm.

Efter projektet

Totalt har cirka 1000 unga deltagit i projektet, varav 107 personer tagit del av ledarskapsutbildningar och 42 av dem är ledare inom dans, fotboll och annan föreningsaktivitet. Två nya organisationer har startats upp av deltagare och de unga som deltagit vågar göra sin röst hörd och uttrycker framtidshopp och en vilja att bidra till en positiv samhällsutveckling. Trots att en del av projektet pågick under pandemin så har man kunnat genomföra många aktiviteter. En rad nya samarbeten har inletts till exempel Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala och Örebro Folkhögskola.

Verksamheten lever vidare genom de nya organisationer som byggts upp, bland annat ser man möjligheter att stötta de i målgruppen som riskerar att hamna i kriminalitet. ASOV Riksorganisationer som grundats under 2023 kommer att ta över den dansverksamhet som startats upp runt om i landet. Den fotbollsorganisation som startats upp kommer att bedrivas ideellt av målgruppen själva. Erfarenheter från ledarskapsutbildningar och workshops kommer att fortsätta utvecklas av målgruppen och Riksorganisationen har fått stöd från Stockholms stad och MUCF för att fortsätta bedriva verksamheten.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

4 180 837 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Skarpnäck

Liknande projekt

  • Slöjd Lab

    Projektet ska tillsammans med lokala aktörer starta kreativa verkstäder i fyra bostadsområden i Borlänge. Där ska ungdomar mellan 12-16 år mötas…

  • Löpning som social språngbräda för unga i Järva

    Projektet syftar till att använda löpning som verktyg för att skapa social utveckling och integration för nyanlända och bosatta ungdomar i Järva.

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

Sidan uppdaterades 2024-05-24.