Till innehållet

Den långa resan - ett integrationsprojekt i Landskrona

Projektet drivs av: Öresundsteatern

Beskrivning av projektet

Syftet är att genom teaterns och det goda samtalets krafter bryta ensamkommande ungdomars isolering, skapa en kontaktyta mellan dem och svenska ungdomar för att motverka fördomar och rasism samt skapa förståelse för unga flyktingars situation.

Projektet har som syfte att bryta ensamkommande ungdomars isolering och skapa en kontaktyta mellan ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar och därigenom motverka fördomar och rasism och skapa förståelse för unga flyktingars situation genom teaterns och det goda samtalets krafter. Målet är att skapa en skolföreställning med ensamkommande ungdomar, svenska ungdomar och ett par professionella skådespelare. I samarbete med Kulturskolan är det premiär på en större amatörteaterföreställning med 50-60 amatörskådespelare i april 2018. Projektet avslutas med en mindre föreläsningsturné. Efter projektet startas en teatergrupp i samarbete med Kulturskolan där hälften av platserna utgörs av ensamkommande/nyanlända unga. Teatergruppen kommer att integreras med Öresundsteaterns ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Landskrona

Liknande projekt

  • Uppdrag Ninjas

    Uppdrag Ninjas arbetar för att utbilda, inspirera och engagera unga för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter genom de arbetssätt som…

  • Cityidrott

  • Bästa möjliga hälsa!

    Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.