Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Den mystiska lådan

Projektet drivs av: Berättarministeriet

Beskrivning av projektet

Den mystiska lådan är ett temaarbetet som syftar till att ge lärare som arbetar med elever i årskurs 3 stöd att på ett kreativt och lustfyllt sätt utveckla elevernas kunskaper i och om det svenska språket med förankring i kursplanens syfte.


 • Ett stöd i undervisningen för lärare som arbetar med elever i årskurs 3, som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanen.
 •  Utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket med förankring i kursplanens syfte och mot kursplanens kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3. 
 • Bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 
Projektet förväntas åstadkomma ett samlat material som stödjer lärarens arbete i den dagliga undervisningen och verka kunskapshöjande i arbetet med att stärka elevernas kunskaper i och om det svenska språket. Vidare ska materialet inspirera till fortsatt läsande och skrivande hos eleverna samt ge lärare möjlighet att få mer kunskap om elevernas erfarenheter och förmågor för det fortsatta arbetet i den dagliga undervisningen. 


 • Ett stöd i undervisningen
 • Verka kunskapshöjande
 • Stärka elevernas kunskaper i och om det svenska språket
 • Inspirera och locka eleverna till fortsatt läsande och skrivande
 • Ge eleverna möjlighet att lära utifrån sin kunskapsnivå

Under VT 2014 kommer skolprogrammets lärarhandledning och elevmaterial bearbetas med hjälp av feedback från de lärare och elever som genomförde programmet under HT 2013. Programmet kommer att utökas med en lärarfortbildning. Produktion av materialet förbättras, utvecklas och skalas upp för att kunna genomföras på 6 skolor. 


 • Utbildningskontoret, Södertälje kommun.
 • Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad.
 • Ronnaskolan, Södertälje.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm län
Sidan uppdaterades 2020-06-02.