Till innehållet

Design Lab S

Projektet drevs av: Föreningen Plattform

Beskrivning av projektet

Design Lab S är en kollektiv designstudio i Skärholmen där barn tillsammans med professionella formgivare undersöker alternativa designprocesser, experimenterar med material och tillverkningstekniker, och utforskar nya estetiska uttryck.

Den ideella föreningen Plattform arbetar för att främja och utveckla kultur- och konstområdet för barn och unga utanför innerstadsområden. Projektet Design Lab S kom till med syfte att skapa långsiktiga hållbara förutsättningar för alla barns rätt till kultur och skapande. Projektet bygger vidare på och stärker det redan etablerade communityorienterade arbete som Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen gör på orten med barn i åldern 9-13 år som målgrupp, utifrån platsens särskilda förutsättningar. Genom Design Lab S vill vi möjliggöra en verksamhet där den unga målgruppen möter professionell design som utmanar och utvecklar både traditionella designprocesser och idén om vad en plats som ”förorten” kan generera. Genom att sänka tröskeln för att ta del av konstnärlig och kulturell verksamhet vill projektet öka jämlikheten och bredda representationen både i vardagsaktiviteter i stadsdelen men också i den framtida designbranschen. Design Lab S vill bidra till att skapa en designvärld som är mer inkluderande och där det finns plats för en större bredd av erfarenheter, perspektiv och estetiker.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Skärholmen, Stockholm

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Insektsstigen

    Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.