Till innehållet

Det är mitt liv

Projektet drivs av: Barnrättsbyrån i Sverige

Beskrivning av projektet

Barnrättsbyrån vill, tillsammans med föreningarna Maskrosbarn och Knas hemma, utveckla en modell vars syfte är att stärka placerade barns relationer på kort och lång sikt och skapa en plattform som ska stärka placerade barns röster, relationer och rättigheter.

Projektet innefattar två delar; ett utformande av en modell Barnets relationella stormöte där barnet bjuder in både privata och professionella i syfte att behålla och utveckla relationer på kort och lång sikt för att stärka barns rätt till sina relationer.

Del två är att inrätta Barnrättsbyråns barnråd - en plattform för placerade barn att höja sina röster och påverka samhället. Projektet kommer att utgå från Stockholm och Umeå och arbeta i hela landet.

Efter projektets slut är målsättningen att projektets delar kommer att leva kvar inom den ordinarie verksamheten och bli en permanent del av Barnrättsbyråns verksamhet och att modellen kring stormöten sprids ytterligare genom fortsatt samverkan med barn, samarbetspartners och andra engagerade intressenter.

Beviljat belopp

9 049 673 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

9 049 673 kronor

Projektets tidstatus

49%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Glädje utan gränser

    Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta…

  • Motivationslyftet för förskolan

    Syftet med projektet är att stärka förskolebarns självkännedom, grundtrygghet och sociala kompetens. I projektet utvecklas ett anpassat program till…

  • Guide till sång i skolan – barnen visar vägen

    I projektet vill man utveckla modeller som ökar barnens inflytande över musikundervisningen och ta fram en webbaserad guide till sång i skolan i…

Sidan uppdaterades 2022-12-19.