Till innehållet

"Det handlar om att orka på obestämd tid - Digitala stödinsatser för unga"

Projektet drivs av: Riksförbundet Huntingtons sjukdom RHS

Beskrivning av projektet

Syftet är att målgruppen ungdomar ska få regelbundna stödinsatser som är anpassade för deras behov, och att de ska kunna möta andra unga som är i samma situation - det vill säga att de lever med en förälder med fortskridande sjukdom.

Projektets målgrupp är ungdomar från 13 år upp till unga vuxna 30 år som har en förälder med neurodegenerativ sjukdom (som långsamt förtvinar nervsystemet). Det kan vara Huntingtons sjukdom, ALS, Parkinsons eller demenssjukdomar. Målet är att utveckla ett digitalt verktyg för stödinsatser, diagnosinformation samt utbildning. Dessutom kommer information om projektet att spridas till vårdgivare och andra aktörer som möter unga för att nå ut till fler i målgruppen. Inledningsvis sker en kartläggning tillsammans med målgruppen över vilka stödinsatser de har behov av och hur det digitala stödet ska vara utformat. Därefter bygger projektet en stödgruppsverksamhet digitalt tillsammans med målgruppen.

Efter projekttiden kommer Riksförbundet Huntington Sverige finansiera driften av webbsidan och stödfunktionen.

Beviljat belopp

7 828 005 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

7 828 005 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

Sidan uppdaterades 2023-03-08.