Till innehållet

Det handlar om trygghet

Projektet drivs av: Rädda Barnens Riksförbund

Beskrivning av projektet

Syftet är att fler barn som har varit utsatta för våld ska få hjälp i ett tidigt skede för att lindra effekterna av våldet, däribland psykisk ohälsa.

Målet är att höja kunskapen om barns våldsutsatthet och att normalisera samtalet om våld. Målgruppen är barn i årskurs fyra och barn i grundsärskolan och de deltar genom barnråd som initieras vid projektstart och som sedan kontinuerligt fungerar rådgivande och samskapande. Projektet når även lärare, elevhälsa och personal inom socialtjänsten.

I projektet utvecklas ett användarvänligt och kapacitetsstärkande metodstöd för skola och särskola. Det inkluderar även framtagning av ett interaktivt digitalt verktyg för att öva på svåra samtal. Metodstödet testas inom skolor och av samarbetsaktörer i två regioner. Därefter ska det spridas till övriga landet och andra aktörer.

Efter projekttiden kommer arbetsmetoden att användas i de två regioner som har medverkat i projektet. Metodstöd och material blir avgiftsfritt och tillgängligt via en plattform. Rädda Barnen kommer i framtiden att erbjuda processtöd och utbildning till andra skolor som vill implementera metod och material.

Beviljat belopp

9 669 750 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

9 669 750 kronor

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Digitalt kommunikationsstöd

    Projektets syfte är att barn med funktionsnedsättning, under 18 år, ska ges möjlighet att enkelt söka stöd och rådgivning om sexuella övergrepp och…

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.