Till innehållet

Det ingen får veta…

Projektet drivs av: Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen möter och ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse eller frivård.

Nu vill Solrosen ta fram en modell där syftet är att skapa social förändring, stärka barns kunskaper om deras rättigheter samt att skapa förståelse hos, utbilda och mobilisera andra grupper som finns nära dessa barn i deras vardag. Dessa målgrupper är klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna.

Projektet ska, genom en teaterföreställning på skolor runt om i Västra Götaland och Jönköping, öppna upp för samtal och diskussion. Det medföljande lärarmaterialet kommer att tas fram tillsammans med målgruppen och ska sedan användas som samtalsunderlag med elever för att på bästa sätt gagna, stärka och utbilda målgruppen och andra barn.

Vidare kommer man att handleda de kommuner man möter i att ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunerna har kapacitet och är redo att ge stöd åt de behov som finns hos målgruppen. Det kommer även att tas fram en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler intresserade kommuner och områden. Teaterföreställningen kommer att spelas in så att den kan bli en del av materialet som sprids. Modellen kommer att dels implementeras i Solrosens ordinarie verksamhet, dels spridas över landet.

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

I förgrunden står en medelålders kvinna. Bakom henne står en äldre man som blundar och sträcker ut armarna åt sidorna. I bakgrunden syns en kvinna suddigt.

Fotograf: Jimmy Meurling

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

83%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Det handlar om trygghet

    Syftet är att fler barn som har varit utsatta för våld ska få hjälp i ett tidigt skede för att lindra effekterna av våldet, däribland psykisk ohälsa.

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

Sidan uppdaterades 2021-03-03.