Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Det ingen får veta…

Projektet drivs av: Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen möter och ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse eller frivård.

Nu vill Solrosen ta fram en modell där syftet är att skapa social förändring, stärka barns kunskaper om deras rättigheter samt att skapa förståelse hos, utbilda och mobilisera andra grupper som finns nära dessa barn i deras vardag. Dessa målgrupper är klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna.

Projektet ska, genom en teaterföreställning på skolor runt om i Västra Götaland och Jönköping, öppna upp för samtal och diskussion. Det medföljande lärarmaterialet kommer att tas fram tillsammans med målgruppen och ska sedan användas som samtalsunderlag med elever för att på bästa sätt gagna, stärka och utbilda målgruppen och andra barn.

Vidare kommer man att handleda de kommuner man möter i att ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunerna har kapacitet och är redo att ge stöd åt de behov som finns hos målgruppen. Det kommer även att tas fram en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler intresserade kommuner och områden. Teaterföreställningen kommer att spelas in så att den kan bli en del av materialet som sprids. Modellen kommer att dels implementeras i Solrosens ordinarie verksamhet, dels spridas över landet.

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

I förgrunden står en medelålders kvinna. Bakom henne står en äldre man som blundar och sträcker ut armarna åt sidorna. I bakgrunden syns en kvinna suddigt.

Fotograf: Jimmy Meurling

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-03-03.