Till innehållet

Det ligger i tiden

Projektet drevs av: Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad

Beskrivning av projektet

Projektet är att skapa en vandringsutställning med tid som tema. Den ska roa, inspirera och utveckla människor i deras relationer till tiden. Utställningen skapas tillsammans med ungdomar och unga vuxna. Foto: Anna Winér

Människan har alltid fascinerats av tiden. Det pågår ständigt arbete med att försöka definiera den, mäta och registrera den och dela in den. Hur väl vi än kan mäta tiden är upplevelsen av den helt individuell och beroende av vilken situation vi befinner oss i. En del är stresståliga, andra inte, somliga är planeringsberoende, andra är fullblodsimprovisatörer, somliga är morgonmänniskor, andra är kvällsmänniskor, somliga vill ha upprepning medan andra är beroende av variation. Vissa kan läsa av klockan andra inte, vissa människor har fysiska eller psykiska förutsättningar som påverkar deras tidsuppfattning och behov av planering. Därtill har vi personliga och kulturella variationer som påverkar hur vi förhåller oss till tiden. Både vi själva och samhället vill helst ha allt här och nu. Att vänta och längta har många svårt för och minsta lilla försening ger upphov till stor irritation eller ängslan. Forskning visar att det som upplevs som ”nu” blir kortare för varje år. Vi har en tendens att dra in framtiden i nuet och leva som om framtiden redan vore här. Vi köper saker innan vi har råd med dem och vi äter innan vi blir hungriga. Mot slutet på 1900-talet började människors stressrelaterade åkommor att ses som ett stort problem för samhället, arbetsplatserna och hela kulturen. Effekter på vuxna märktes och märks främst genom sjukfrånvaro, men än så länge vet vi inte så mycket om hur tidiga barnupplevelser av att leva i en bråttomvärld kan komma att påverka barnens vuxenliv.

Det ligger i tiden är en vandringsutställning som ska visas på Regionmuseet Kristianstad och sedan gå på riksturné under minst två år. Målet är att tillsammans med ungdomar och unga vuxna skapa en vandringsutställning som vill bjuda in människor att stanna upp, reflektera över sin situation, tänka till och våga ta kontrollen över sin tid. Detta genom att roa, inspirera och utveckla människor i deras relationer till tiden.

Med projektet ”Det ligger i tiden” vill Regionmuseet gå vidare i det utvecklingsarbete som började med projektet ”Äntligen vuxen!?” där en grupp ungdomar medverkade i hela utställningsprocessen. Vi vill ytterligare testa arbetsmetoder som bygger på ett underifrån och uppåt-perspektiv och släppa in samhället omkring oss i vårt arbete med utställningar. Främst ungdomar och unga vuxna kommer att medverka, men även barn. Ungdomarna har hittills fungerat som referensgrupp och har fått vara med och påverka utställningens innehåll. De deltar även i planeringen för hur vi ska arbeta tillsammans. En av utställningens centrala inslag kommer att utgöras av ett datorspel som utvecklas i ett samarbete mellan ungdomar i Kristianstad och studenter som utbildar sig i dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde. Tillsammans jobbar de utifrån Michael Endes bok ”Momo eller kampen om tiden” fram ett koncept som studenterna sen utvecklar till ett spel. Vi strävar efter att få in andra perspektiv på tid än de vi är vana att konfronteras med för att ge nya perspektiv på det abstrakta begreppet tid. Grupperna som vi kommer att samarbeta med som externa experter är dels unga med förståndsnedsättningar och unga med förvärvade hjärnskador och dels unga med bakgrund ifrån andra länder. Urvalet är gjort eftersom vi har den här expertisen i vårt närområde.

Utställningens innehåll och form har arbetats fram under lång tid i samarbete med elever från skolor i Kristianstads kommun. Vi har nära samarbete med en grupp elever från Söderportgymnasiet. Elever från Österänggymnasiet förvandlar egna berättelser om tid till tecknade serier med hjälp av Malmöbaserade projektet Tusen Serier.Vi har referensgrupper med elever från Furuboda Folkhögskola och elever på Christian 4:s gymnasium hjälper oss att göra en musikvideo och filmade intervjuer. Lärare och elever på Högskolan i Skövde utvecklar teknik till utställningen. Formgivare till Det ligger i tiden är konstnär och scenograf Eric Langert.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

  • MAKT - Mer Antirasism Kommunalt, Tack

    MAKT ville som ett nationellt projekt starta ett antirasistiskt arbete på kommunal nivå av, med och för unga, men med politikers och tjänstemäns…

  • Skateboardkulturen

    Projektet ska skapa en inkluderande och mångsidig upplevelse av skateboardkulturen samt utveckla arbetet där ungdomsgrupper medverkar i hela…

  • Integrationsarbete 1614 Kristianstad

    Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.