Till innehållet

Det outsagda mellan barn och föräldrar

Projektet drevs av: Handikappförbunden

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas - de tankar som vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda.

Projektet handlar om det outsagda mellan barn och föräldrar. Om det viktiga man inte pratar om därför att det är för svårt eller för att man inte hittar ord för sina tankar och känslor. Ibland är skälet att man vill skydda varandra.I familjer med barn som har funktionsnedsättning blir det extra tydligt. Det kan vara funktionsnedsättningen i sig som gör det svårt att kommunicera, dessutom är man ofta mer beroende av varandra än vad som är vanligt. Vi vet att barn och föräldrar kan stärkas av att känna igen sig i andras berättelser. Det är skönt att dela erfarenheter och få bekräftelse på att det finns andra i en liknande situation med liknande tankar och upplevelser. Det gör att man känner sig mindre ensam. Det som beskrivs kan också fungera som ögonöppnare - för nya insikter och nya möjligheter. Och förhoppningsvis kan det göra att man vågar börja prata med varandra om viktiga – men svåra – saker. Därför ska projektet under tre år skapa en öppen perspektivbank med filmer, bilder, texter och ljudfiler där barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättar på temat: Vad är det vi inte säger till våra barn? Till våra föräldrar? Varför? Och hur kan man prata om det som är svårt?

Perspektivbankens innehåll bidrar till att förutsättningarna för en öppen kommunikation mellan familjemedlemmar ökar. En öppen kommunikation stärker samhörigheten och förtroendet mellan barn och föräldrar. Det ger båda mer kontroll över sin situation. När projektet är avslutat kommer det att finnas: 18 – 24 filmer, ljudfiler, illustrationer och texter med exempel på olika teman inom området ”det outsagda”. Målgrupperna har lätt att hitta och använda perspektivbankens innehåll. informationsmaterial om perspektivbanken till barn, föräldrar och professionella. en handledning till professionella om hur innehållet kan användas. en analytisk skrift om undersökningens resultat.

Våra samarbetspartners 1177 Vårdguiden - Brita Nilsson-Engström Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA - Lennart Magnusson Region Skåne - Margareta Nilsson Rädda Barnen - Eva Harnesk

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Liknande projekt

  • Begriplig text och information för alla

    Projektet syftar till att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation.

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

  • Du är inte ensam...

    Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.