Till innehållet

Det stora sjöslaget

Projektet drivs av: Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS

Beskrivning av projektet

Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillträde till ordinarie fritidsaktiviteter.

Syftet med projektet är att i den ordinarie verksamheten skapa förutsättningar och möjligheter till segling för alla, oavsett funktionsnedsättning – en inkluderande arena, anpassad för alla.

   

Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillträde till ordinarie fritidsaktiviteter. Funktionsnedsättningen ställer krav på anpassade verksamheter något som många ideella idrottsföreningar har svårt att leva upp till. Begreppet anpassning innefattar många olika dimensioner. För en rörelsenedsatt är den fysiska anpassningen viktigast och för en intellektuellt nedsatt den lilla gruppen och kunskapen hos ledaren. Oavsett anpassningsbehov är vi alla i behov av att få uppleva gemenskap och delaktighet. Engagerade ledare och en verksamhet där vi är välkommen, som just den person vi är. Det lilla barnet ser få hinder. Det är vi vuxna som skapar de föreställningar som blir våra barns sanning. Det stora sjöslaget vill arbeta med barnen och ungdomarnas, funktionsnedsatt eller ej, tankar och låta deras åsikter vara styrande. Med hjälp av genomarbetade och anpassade aktiviteter kan möten mellan människor ske. Då fokus blir på aktiviteten istället för varje individs ”hinder” skapas gemensamma nämnare och mål mellan deltagarna. Detta bryter föreställningar om VI och Ni utan skapar ett OSS.

För att full delaktighet ska råda krävs en förändring av både den yttre och inre miljön. Med den yttre miljön menas anläggningens fysiska anpassning – om- och tillbyggnad av omklädnings- och våtutrymmen, utbildnings- och lektionsutrymmen, bryggor m.m.

Med den inre miljön menas attityder och värderingar runt personer med funktionsnedsättning. En förstudie har genomförts där klubbens barn och unga har pratat demokrati, delaktighet och integration. Det kommer att bildas en referensgrupp där bl.a. kommunen, habiliteringen, Svenska Seglarförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Passar In och Passalen kommer att ingå. Barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning kommer att tillsammans med föreningen inspirera och driva projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Lighthouse en mötesplats för skapande integration

    Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig…

  • Kunskapsutveckling i samverkan, KUNiS

    Projektet ska öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjlighet att påverka den. De berörda organisationerna ska vara…

  • Musical bridges

    Målet är att producera en musikal, av och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete med etablerade utövare från Göteborgs…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.