Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

Projektet drivs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Projektets syfte är att unga ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande, med hjälp av digitala verktyg. Genom projektet vill man ta det digitala inflytandet till nästa nivå och ge unga en möjlighet att göra organisationer och kommuner mer tillgängliga och transparenta.

Målet för projektet är att öka ungas inflytande inom föreningsliv och politik, att öppna upp politiska institutioner och organisationer för att målgruppen, som på olika sätt exkluderas från beslutsfattade processer, lättare kan delta. Inom projektet hjälper unga personer föreningar och politiska institutioner att förnya sig och vara mer inkluderande mot unga med hjälp av digitala verktyg. Målgrupper för projektet är unga som är aktiva i föreningar, beslutsfattare i föreningslivet, kommuntjänstemän och politiker.

Teamet med demokratihackers ska kunna fungera som konsulter inom föreningsliv och offentlig förvaltning och ambitionen är att verksamheten drivs vidare som en ideell förening efter projektets slut.

Efter avslutat projekt

Projektet har utvecklats till en ideell förening, Digidem Lab, och cirka 50 unga har bedrivit 44 olika projekt under de tre åren. Bland annat har det skapats en resursbank för offentliga institutioner, demokratiskastader.se och en för organisationer, democat.me med totalt 11 verktyg och metoder. Projektet arbetar med att samla allt material på digidemlab.org.

Nu arbetar Digidem Lab med att implementera metoder och digitala verktyg i stadsdelar och bostadsbolag. Ungdomarna som deltog i projektet Demokratihackers är en del av det arbetet.

Arbetet har organiserats i föreningens labb, där unga personer själva fått komma med initiativ till och driva projekt med projektledarnas handledning. Det har gett en unga en ökad förståelse för att driva projekt samt ökad kunskap om hur digital teknik kan användas för att öka demokratiskt deltagande vilket var syftet med projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-08-27.