Till innehållet

Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Projektet drivs av: Förbundet Vi Unga

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Verktygen ska säkra att kunskap och erfarenheter inte går förlorade när styrelsemedlemmar byts ut. Målet är att sänka trösklarna och skapa trygghet för unga som vill kandidera till en föreningsstyrelse. Projektets primära målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år som är aktiva i föreningslivet. Verktygen, en webbplats och en bok, görs tillgängliga för andra ungdomsorganisationer och lever därmed vidare både inom Vi Ungas egna organisationer, men även inom civilsamhällets organisationer i stort. I spridningen av verktygen är Studieförbundet Vuxenskolan en viktig samarbetspart.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2022.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-17.