Till innehållet

Din egen hälsa

Projektet drivs av: NSPH Stockholms län

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Målgruppen är personer där psykiska besvär ökar med fokus på personer som drabbats av stress och/eller utmattningssyndrom, äldre personer över 65 år samt män med psykiska besvär. I projektet utvecklas och testas metoder samt material som är anpassade för dessa tre målgrupper. Metoden studiegrupper syftar till att ge personer med psykiska besvär både kunskap och verktyg för att själv uppnå och vidmakthålla hälsosamma levnadsvanor med socialt stöd av gruppen. Studiecirklarna kommer att ledas av studiecirkelledare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Efter avslutad studiegrupp bildas en stöd- eller kamratgrupp. Materialet kommer att vara både i fysisk och digital form. Målet är att denna metod och det nya materialet ska ge stöd till många på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Projektet ska nå ut till verksamheter i hela länet, såsom vårdcentraler, stressmottagningar, anhörigstödjare, rehabilitering, träffpunkter och föreningar som arbetar med fokus på återhämtning. Efter projekttiden ska metod och material integreras och bli ett naturligt verktyg som NSPH Stockholms län kontinuerligt arbetar med.

Beviljat belopp

5 736 589 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

5 736 589 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Friluftsliv för psykisk hälsa

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.