Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

DIN Framtid

Projektet drivs av: Tegs SK Hockey Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete.

Projektet syftar till att höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete.

Målet är att ta fram en metod som gör ungdomarna bättre rustade för framtiden samt att bredda mångfaldsperspektivet inom ishockeyn. Projektet driver tre typer av perspektiv som är sammanvävda i en gemensam kontext som skapar metoden DIN framtid, vilket innebär ett demokratiskt sammanhang, idrottsaktiviteter och nätverk. Metoden utgår från att deltagarna gärna deltar i idrottsliga aktiviteter, vilket är plattformen för projektet. Den stora utmaningen är målgruppens efterfrågan på möten med svenska ungdomar och nätverk som involverar personer och organisationer som idag inte finns i deras närhet. Deltagarna ska få en föreningsutbildning och följa den demokratiska processen inom organisationen och tillsammans med föreningen utveckla hur de kan öka tillgängligheten för en bredare publik. För att skapa nätverk planerar projektet att ordna gemensamma aktiviteter för målgruppen och föreningens medlemmar.

När projektet avslutas är avsikten att aktiviteter kommer att fortsätta inom den befintliga organisationen utifrån metoden DIN framtid som utvecklas i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Umeå
Sidan uppdaterades 2020-06-02.