Till innehållet

DIN Framtid

Projektet drevs av: Tegs SK Hockey Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete.

Projektet syftar till att höja livskvaliteten för nyanlända ungdomar genom att tillgängliggöra idrottsaktiviteter, nätverksbildande aktiviteter samt värdegrundsarbete.

Målet är att ta fram en metod som gör ungdomarna bättre rustade för framtiden samt att bredda mångfaldsperspektivet inom ishockeyn. Projektet driver tre typer av perspektiv som är sammanvävda i en gemensam kontext som skapar metoden DIN framtid, vilket innebär ett demokratiskt sammanhang, idrottsaktiviteter och nätverk. Metoden utgår från att deltagarna gärna deltar i idrottsliga aktiviteter, vilket är plattformen för projektet. Den stora utmaningen är målgruppens efterfrågan på möten med svenska ungdomar och nätverk som involverar personer och organisationer som idag inte finns i deras närhet. Deltagarna ska få en föreningsutbildning och följa den demokratiska processen inom organisationen och tillsammans med föreningen utveckla hur de kan öka tillgängligheten för en bredare publik. För att skapa nätverk planerar projektet att ordna gemensamma aktiviteter för målgruppen och föreningens medlemmar.

När projektet avslutas är avsikten att aktiviteter kommer att fortsätta inom den befintliga organisationen utifrån metoden DIN framtid som utvecklas i projektet

Efter projektet

Projektet ledde till att fler barn och ungdomar fick möjlighet att prova på fritidsaktiviteter och komma i rörelse genom de totalt 150 idrottsaktiviteter som arrangerades under de tre åren. Föreningen har arbetat med att tillgängliggöra sina nätverk för målgruppen och hitta vägar för att sänka trösklar in i föreningslivet. Ett större event där 300 ungdomar fick möta olika arbetsgivare genomfördes. Inom projektet har det funnits ett fokus på demokrati och jämlikhet och HBTQi. Mycket kunskap och erfarenheter har stärkt föreningen i deras fortsatta arbete.

Verksamhet kommer att fortsätta inom föreningen för att kunna erbjuda aktiviteter, möjligheter till lån av utrusning, samt fortsatt arbete med att främja jämlikhet och lyfta frågor inom bland annat HBTQi

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-13.