Till innehållet

Din rätt

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt projekt vars mål är att minska förekomsten av diskriminering p.g.a. psykisk ohälsa i Sverige.

Syftet med projektet är att samla in berättelser om förekomsten av diskriminering, sammanställa denna kunskap, sprida information och föra dialog med olika parter om hur man kan förebygga diskrimineringen. Sammanfattningsvis ska projektet stödja personer som diskriminerats, samt sammanställa, analysera och ta fram dokumentation om allt ovanstående.

Att öka kännedomen om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa, hur man vet när man har diskriminerats och vart man kan vända sig för att få sin sak prövad. Att utrusta patienter, brukare, anhöriga och berörda yrkesprofessionella med metoder för att hantera upplevd diskriminering.

Bland annat håller vi under det första projektåret, dvs. aug 2014 – aug 2015, runt 5 stycken utbildningstillfällen (kunskapsdagar och dialogseminarier) i Stockholm som ett första pilotlän. Dessa utbildningsdagar är till för att dels samla in kunskap/historier och dels sprida information om den kostnadsfria rådgivning i diskrimineringsfall som vi sedan november 2014 erbjuder. Denna kan nås via både e-post och telefon. Projektet har sedan tidigare ett studiematerial som hittas här: http://www.nsph.se/ index.php/utbildning/315-din-ratt-om-studiematerialet. Det kommer vi också fortsätta lyfta. Innan projektperioden är slut kommer projektet ha spridits i fem län: Halland, Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm. Men det har också nationell verksamhet, i form av insamling av nonyma historier, rådgivningen, utbildning av stora yrkesgrupper så som brukarnära personal, Västerås som pilotlän för forumspel om diskriminering, osv. 

NSPH är ett samarbetsorgan för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykiatriområdet, så vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vård, stöd och behandling. Dessa är hela tiden involverade på olika sätt, och de ursprungliga ägarna av projektet.

Projektet genomförs i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, RFS – Riksförbundet Frivilliga Samarbete, Sveriges Kommuner och Landsting och YPOS – Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige. De samtliga NSPH-föreningar vi samverkar med är Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Balans, RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Likabehandling, RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa, RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, Schizofreniförbundet, SPES – Riksförbundet för SucicidPrevention och Efterlevandes Stöd, Svenska OCD-förbundet Ananke, Sveriges Fontänhus och ÅSS – Svenska Ångestsyndromsällskapet. Projektet är utöver projektledaren bemannat med en jurist med specifik kunskap om diskrimineringslagstiftningen och andra relevanta lagtexter.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.